Familiebedrijven zijn ook in ons land de ruggengraat van onze economie. Er zijn veel publicaties en onderzoeken gedaan naar het succes van familiebedrijven. De realiteit is echter dat er geen eenduidige verklaring is voor hun succes. Daarvoor is de groep van familiebedrijven te divers. Wel geldt voor alle bedrijven dat het snel inspelen op veranderingen steeds belangrijker wordt. Veel grote, hiërarchische bedrijven zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en geven prioriteit aan veranderingen in hun cultuur en structuur. Opnieuw wordt nagedacht over het aantal en type mensen dat effectief kan samenwerken binnen een afdeling of project. Nu verdienmodellen en business modellen in veel sectoren onder druk staan worden veel grote bedrijven geconfronteerd met existentiële vragen: waartoe zijn wij op aarde? Het antwoord op die vraag is steeds minder gelegen in het maximaliseren van winst. De bredere analyse van stakeholders (People, Planet, Profit) wint aan populariteit. 

Hoewel er geen eenduidige verklaring is voor het succes van familiebedrijven, hebben zij een aantal kenmerkende eigenschappen (DNA) die verschillen van andere type organisaties. Denk hierbij aan innovatie, wendbaarheid en duurzaamheid. Opvallend is dat grote bedrijven veranderingen doorvoeren die te maken hebben met het DNA van familiebedrijven. In dit rapport zullen we daar dieper op in gaan.

Innovatie wordt belangrijker. Succesvolle innovatie begint met ‘het opengooien van de ramen’ en de banden met de omgeving aan te halen. Familiebedrijven zijn hier goed in omdat ze traditioneel nauw verbonden zijn met de omgeving. In dit rapport zullen we stil staan bij de zachte kant van innovatie: social innovation. Voor wendbaarheid geldt dat de omvang van het bedrijf een belangrijk voordeel biedt. Het overgrote deel van de familiebedrijven heeft minder dan 200 mensen in dienst.
Duurzaamheid tenslotte neemt ook aan belang toe. Welke bijdrage leveren bedrijven aan een betere wereld? Ook hier zien we dat familiebedrijven van oudsher een belangrijke rol toekennen aan de continuïteit van hun bedrijf. Het belang van het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie is daar een belangrijk voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor het belang dat familiebedrijven hechten aan hun personeel en klanten. Het is pas een aantal jaren dat grote (beursgenoteerde) bedrijven zich realiseren dat stabiele winstgevendheid bestaat bij de gratie van tevreden klanten. De populariteit van de zogeheten net promotor score (NPS) is hiervoor een sterke aanwijzing.

Download het rapport over familiebedrijven (pdf)