Industry4Europe – een coalitie van 149 Europese industriefederaties – heeft deze week een reeks aanbevelingen gepubliceerd voor de Europese Commissie om tot een ambitieuzer industrieel beleid te komen. De industrie vraagt daarin Europa om nu de verschillende afspraken (Klimaatakkoord Parijs, Sustainable Development Goals e.d.) te vertalen in een strategie en een reeks uitvoerbare acties. Om duurzaamheid een hoeksteen van beleid en actie te laten zijn, moet Europa een aantal instrumenten samenbrengen om bijdragen van alle burgers mogelijk te maken en tegelijkertijd de levenskwaliteit en het concurrentievermogen van de EU-economie te verbeteren.

De nieuwe paper van Industry4Europe kreeg als titel “A long-term strategy for Europe’s industrial future: from words to action” en doet een hele reeks concrete aanbevelingen voor de nieuwe Europese Commissie om tot een krachtiger industrieel beleid te komen.