‘Er liggen meer dan honderd kansrijke projecten om de Nederlandse industrie met succes de klimaattransitie te laten maken en toe te werken naar klimaatneutraliteit. Met deze plannen kan de industrie bovendien als vliegwiel fungeren voor de verduurzaming van andere ketens met onder meer groene waterstof, nieuwe biogrondstoffen, synthetische brandstoffen en betere recycling van plastic.’ Dat en meer staat in het aanbod van de industrie dat deze vrijdag is overhandigd aan de Rijksoverheid met het oog op de formatie. Het aanbod werd overhandigd tijdens de nationale Industrie- en energietop waarbij de industrie plannen voor verduurzaming voor de komende jaren uit de doeken deed en besprak met overheden, universiteiten, de vakbeweging en vele andere partijen.

In het aanbod maakt de industrie duidelijk dat zij graag de producten en grondstoffen maakt die Nederland nodig heeft om een goed en gezond leven te leiden. ’Tijdens de coronacrisis is daarbij duidelijk geworden hoe belangrijk het is om een concurrerende eigen industrie te hebben,’ aldus de auteurs waaronder CEO’s van Nederlandse industriële ondernemingen.

Honderd projecten

In de toelichting op het aanbod, dat werd overhandigd aan de SG’s van Algemene Zaken en Economische Zaken & Klimaat geeft de industrie een overzicht van de meer dan honderd projecten. ‘Op vrijwel alle terreinen liggen er concrete plannen of zijn deze al in uitvoering’, aldus de brief.

Samengevat zijn voor de korte termijn volgens de industrie met name de CO2-afvang en de opslagprojecten Porthos, Athos en Aramis essentieel. Voor de middellange termijn zijn projecten rond elektrificatie, groene en blauwe waterstof belangrijk. Daarbij trekt de industrie intensief samen op met de energiebedrijven die extra wind- en zon-PV projecten ontwikkelen. Op de lange termijn draagt volgens de industrie met name groene waterstof bij aan een CO2-neutrale industrie die zo met grote sprongen klimaatneutraal wordt. Door betere samenwerking over ketens heen zijn tot slot heel veel synergie-effecten mogelijk die zorgen dat de industrie niet alleen zelf verduurzaamd, maar juist ook andere schakels in de keten. ‘De industrie kan zo het vliegwiel zijn voor de hele transitie.’

Hand in hand optrekken om de transitie te laten slagen

‘We staan voor miljarden investeringen. Door juist nu gezamenlijk met een nieuw kabinet robuuste doelen te stellen en voorspelbare condities over kabinetsperiodes heen af te spreken krijgen bedrijven de duidelijkheid die nodig is om dergelijke projecten succesvol te kunnen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat we als industrie zo bij kunnen dragen aan groene investeringen en echte brede welvaart. ‘De komende jaren moeten daarbij de basis leggen voor een succesvolle transitie richting 2030 en 2050’, aldus de briefschrijvers.