Hulshof, de leerlooierij uit Lichtenvoorde, is in 1876 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste producenten van hoogwaardig meubelleer in Europa. Sinds eind jaren ’80 wordt geïnvesteerd in aanpassingen en verbeteringen op milieugebied. Inspanningen zijn gericht op verbetering van de producten, de productiemethoden en arbeidsomstandigheden. Het bedrijf is zich bewust van zijn milieu-impact op de omgeving en ziet daarin een motivatie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Men besloot tot ontmanteling van de waterzuiveringsinstallatie in de kern van het dorp en vervanging door een hypermoderne waterzuiveringsinstallatie in het buitengebied. Het milieuzorgsysteem is een voorbeeld voor de hele Nederlandse leerindustrie.
De onderneming kent een laag ziekteverzuim, onder andere door goede interne communicatie. Het bedrijf betrekt zowel eigen personeel als overheid en omwonenden bij het maken van beleid voor de lange termijn, om zo de industrie met bijbehorende werkgelegenheid in Nederland te behouden.