Chemische bedrijven en universiteiten gaan extra onderzoek doen naar materialen met geheel nieuwe eigenschappen die energie en grondstoffen besparen. Dit leidt naar verwachting tot verf die energie kan opwekken net zoals zonnepanelen. Er komen waarschijnlijk autobumpers en telefoonschermpjes die zichzelf herstellen als er een kras op komt. Ook wordt er gewerkt aan glas dat zonlicht weert en warmte binnen houdt. Coatings van boten en vliegtuigen kunnen in de toekomst zonder milieubelastende stoffen. Minister Kamp van Economische Zaken lanceerde daarvoor het zogeheten Chemical Building Blocks Consortium bij Shell in Amsterdam.

De komende tien jaar komt ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar deze materialen dankzij dit consortium van Akzo Nobel, Shell, BASF, de universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Groningen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie draagt 5,5 tot 12 miljoen euro bij, afhankelijk van de private inzet.

Minister Kamp: “Dankzij nieuwe chemische processen kunnen we efficiënter gebruik maken van water en energie. We kunnen de voedselproductiviteit verhogen, de afvalberg laten slinken en het klimaat sparen. Veelbelovend is het onderzoek naar gebruik van CO2 als grondstof voor de productie van nieuwe materialen. Hiermee versterken we ook onze concurrentiepositie. Het bevordert de economische groei en het levert nieuwe banen op.”

De inzet van CO2 als bouwstof in de chemie kan een grote besparing van fossiele brandstof opleveren en een beperking van de uitstoot. Deze vernieuwingen worden mogelijk dankzij onderzoek van chemiebedrijven en universiteiten naar nieuwe en efficiëntere katalysatoren (stoffen die helpen bij chemische omzettingen). Dit kan ook een grote besparing opleveren bij de productie van kunstmest, nu goed voor 3 procent van het mondiale energiegebruik.

Het consortium vloeit voort uit de jaarlijkse ronde-tafelbijeenkomst van minister Kamp met de chemiesector, die vandaag plaatsvond. Daarbij is ook afgesproken om de regeldruk te verminderen. Vandaag opent het Chemieloket@minez.nl waar chemiebedrijven zich kunnen melden als ze tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanlopen. Het Chemieloket onderzoekt waar de schoen wringt in de Europese of Nederlandse regels en zoekt samen met bedrijven naar een oplossing.

De chemiesector wil zich internationaal onderscheiden met innovatie. Nederland is het vierde chemieland van Europa. Negentien van de vijfentwintig grootste chemiebedrijven ter wereld hebben een productielocatie in Nederland. Met bedrijven als DSM, BASF, Akzo Nobel en Unilever loopt Nederland voorop op het gebied van biotechnologie, voedingsingrediënten, lakken, verven, chemische processen en hoogwaardige materialen. De sector verwacht een groei van 3 procent per jaar, naar een omzet van 97 miljard euro per jaar en 75.000 banen in 2030.