Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is niet alleen de verantwoordelijkheid van de inkoopafdeling of inkoper binnen een organisatie. Om een blijvende impact te maken op de keten van toeleveranciers en op de sector, moet de gehele organisatie betrokken zijn. Daarvoor is de internationale richtlijn ISO 20400 in het leven geroepen. Wat is de ISO 20400? En hoe kunnen organisaties met zowel de CO2-Prestatieladder als de ISO 20400 hun bijdrage aan een duurzame economie versterken?

Ruimte voor MVI

Door de focus te leggen op inkoop, kan een organisatie zijn leveranciersketens sturen en beïnvloeden. Daarin biedt de internationale richtlijn ISO 20400 uitkomst. De richtlijn is ontwikkeld door Nederland in samenwerking met ruim 40 landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China, Japan, Australië, Congo en Columbia. Er ging veel werk aan vooraf om de richtlijn voor Sustainable Procurement tot stand te brengen. Zo heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een NEN-normcommissie opgericht voor de ontwikkeling van de ISO 20400. Nederlandse partijen als ministeries en bedrijven maken deel uit van de nationale commissie.

Karin van IJsselmuide, kennismanager bij de beroepsvereniging NEVI, is voorzitter van deze NEN-commissie, afgevaardigde namens Nederland en IFPSM en tevens internationaal projectgroep lid. Volgens de voorzitter is de ISO 20400 een organisatierichtlijn. “Er staat weliswaar Sustainable Procurement bij, maar ze helpt organisaties in brede zin bij het helder krijgen van hun MVI-doelstellingen. Dus wat doe ik, waar heb ik invloed op, wat zijn mijn drijfveren en wat verwachten mijn stakeholders? Want je kunt de hele wereld wel willen helpen, maar het gaat uiteindelijk om het maken van keuzes”, zegt zij in een interview met het inkopersvakblad DEAL!

Lees het volledige artikel