Directeuren van Nederlandse bedrijven als ASN Bank, Peeze Koffiebranderij, DSM en MVO Nederland spreken zich uit over duurzaamheid. Een boodschap die Minister Mansveld mee kan nemen naar de Klimaatconferentie in Lima.

Klimaatbeleid

De boodschap is duidelijk, Nederland loopt achter op andere landen in Europa voor wat de betreft inzet op het klimaatbeleid. Met de oprichting van de Nederlandse Klimaatcoalitie, die momenteel bestaat uit zo’n 50 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties is een belangrijke stap gezet om te komen tot gezamenlijk beleid. En dat niet alleen; Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland stelt zelfs dat wij als Nederland wereldvoorbeeld moeten willen zijn op dit thema. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu maar ook voor onze concurrentiepositie.

 

Cultuuromslag

Dat directeuren van ondernemend Nederland hier al lang mee bezig zijn blijkt uit de interviews die Trees for All  bij verschillende bedrijven heeft gehouden in het kader van haar Natuurlijk Leiderschap programma. Hierin geven zij aan dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden om de toekomst op onze planeet veilig te stellen. We hebben maar 1 planeet en dus moeten we er op een zorgvuldige manier mee omgaan anders houdt het op voor de mensheid, geeft Maurits Groen van WakaWaka aan. We moeten toe naar nieuwe businessmodellen, waarbij het niet alleen gaat om geld, maar om waarde en waardecreatie aldus Timmo Terpstra van Peeze Koffiebranderij.

Verdienmodel

Dat duurzaamheid loont, en iets anders is dan een marketingtruc, wordt duidelijk uit de video’s waarin deze directeuren aan het woord komen. Uit de interviews blijkt dat 1 van de grootste problemen om deze cultuuromslag te weeg te brengen is dat verduurzaming in het bedrijfsleven te subsidie afhankelijk is, vertelt Alfons Wispels (Pure Energie van Raedthuys). En met  de extreem lage CO2 koers kan de vervuiler ongestoord doorgaan met vervuilen zonder daarvoor belast te worden. Dat staat in schril contrast met de hoge belasting die er momenteel is op arbeid, aldus Jan Paul van Soest van de Groene Zaak. In plaats hiervan zouden juist grondstoffen, emissies en vervuiling moeten worden belast.

Natuurlijk Leiderschap

Het Natuurlijk Leiderschap programma, waar deze interviews deel van uitmaken, is een initiatief van Trees for All. Dit is een Nederlandse Stichting die zich inzet voor de toekomst van deze wereld. Dit doen zij door bomen te planten en bedrijvenmet deze doelstelling te binden. Het Natuurlijk Leiderschap programma is een programma waarbij Natuurlijk Leiders, directeuren, worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en hun visie te delen. Om deze woorden kracht bij te zetten hebben een tiental directeuren alvast symbolisch hun eigen boom geplant in de Leiderschapslaan in het Bentwoud.

Deelnemers

Op 26 november j.l. is de Leiderschapslaan uitgebreid met bomen die geplant zijn namens:  ANVR, Arla Foods BV, ASN Bank, DSM, De Groene Zaak, Ecoland.tv, Evangelische Omroep, Future Fuel, Hollandia Infra BV, MVO Nederland, NIOO-KNAW, Peeze Koffiebranderij BV, Pure Energie van Raedthuys Groep, Riksja Travel, WakaWaka.