Het energieverbruik in de ICT groeit fors, vooral in datacentra. In 2020 is het energieverbruik in de ICT-sector mogelijk verdubbeld ten opzichte van 2006. SenterNovem, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken, helpt bij het opstellen van energie-efficiencyplannen, het invoeren van energiemanagement en de jaarlijkse energieverbruikmonitoring. De ICT-bedrijven krijgen ook persoonlijke ondersteuning op bedrijfsniveau.