De Tweede Kamerleden mevrouw Elly Blanksma en mevrouw Cynthia Ortega zullen ingaan op de vraag wat de overheid MERKBAAR kan doen voor burgers in de financiële crisis. De heer Ger Jaarsma, voorzitter NVVK zal een korte toespraak houden. Naast deze prominente sprekers zijn er ook workshops met tips en mogelijkheden tot relatienetwerken voor werkgevers, kerkleiders en diakenen, burgerlijke gemeenten, hulpverleners en een informatiemarkt. Het doel van deze middag is:

Samen de crisis te lijf! Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden op deze middag praktische hulpmiddelen en relaties aangereikt. Mevrouw Elly Blanksma van den Heuvel, Tweede Kamerlid CDA en mevrouw Cynthia Ortega-Martijn, Tweede Kamerlid ChristenUnie verzorgen de opening en de inleiding. Tevens zal de heer Ger Jaarsma, voorzitter NVVK en directeur-bestuurder van de Kredietbank Nederland en Stichting Schuldhulpverlening voor Ondernemers, een toespraak houden. Aansluitend volgen meerdere
workshoprondes waarbij diverse onderwerpen aan bod komen:
– 7 basisprincipes voor het gezond managen van je eigen geld en bezit: “Jouw Geld Telt “, door de
heer Peter Rijsdijk, Stichting Crown Nederland.
– EHBS, Eerste hulp bij schulden, door de heer Peter Kuijpers, directeur van de landelijke
schuldhulpverleningsorganisatie “De Budgetteer”. Dit thema is actueel, wanneer men aan de cijfers
ziet, dat 4 op de 10 Nederlandse gezinnen momenteel niet met het budget rond blijkt te komen.
– Tips voor werkgevers met praktijkvoorbeelden: hoe kun je financieel betrokken zijn bij je
medewerkers?
– Wat kunnen kerken doen? De rol van een “Budget Buddy”, een getrainde vrijwilliger vanuit de kerk
door Jan van Rossen, stichting MODUS VIVENDI
– Bruggen bouwen en samenwerken in financiële crisis tussen overheden en kerken, door de heer
Joop van Delden van Stichting SCS.
– Stichting HIP zal aanwezig zijn en een presentatie geven.
– Schuiteman Accountants en Adviseurs zal in samenwerking met Gabriël Financiële Bescherming
een een presentatie geven.

Tevens werken mee: Kerk in Aktie, Evangelische Alliantie, Stichting Leergeld, Evangelisch
Werkverband en NIBUD.

De GIDSnetwerkmiddag begint om 13:00 uur in de Rank te Soest. Kosten van deze middag zijn €
30,= Aansluitend is een facultatief diner, de kosten hiervoor zijn € 35,= Meer informatie en opgeven
voor deze middag kan via de website: www.gidsnetwerk.nl

Initiatiefnemers van de middag zijn: Stichting GIDSnetwerk in samenwerking met Crown College.
Crown College reikt wereldwijd al 30 jaar hulpmiddelen en lesmateriaal aan vanuit Bijbelse principes
om financieel vrij te kunnen zijn.

GIDSnetwerk heeft als doel “maatschappelijke kansen benutten en maatschappelijke problemen
oplossen in de lokale samenleving door het verenigen van leidinggevenden”