Het aantal certificaten van de MVO Prestatieladder is wederom toegenomen. De teller staat momenteel op 248. Verleden jaar rond de jaarwisseling werd het 200ste certificaat verstrekt. Mocht de groei zo doorzetten dan zullen er eind van dit jaar 300 certificaten zijn uitgegeven.

We zien dat het bedrijfsleven hun ambities voor duurzaamheid extern willen laten toetsen en zo zichtbaar maken dat zij in staat zijn de 33 MVO indicatoren en het stakeholdermanagement invulling weten te geven.

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem om de duurzame activiteiten te managen, meten en inzichtelijk te maken. U kunt als onderneming op de MVO Prestatieladder laten zien hoe ver u bent.  Om te kunnen meten waar uw organisatie staat, zijn er een aantal indicatoren opgesteld die zich richten op de gehele bedrijfsvoering. De MVO Prestatieladder kent 5 niveaus. De eerste 2 treden gelden als opstap, om vervolgens door te groeien naar niveau 3, 4 en 5. Bij het behalen van iedere trede op de ladder ontvangt u een certificaat.