Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van onder meer energie, water en voedsel. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 54 partijen dinsdag 27 oktober de Green Deal `Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.

De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen en een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk.

Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling samen tegengaan. Dat is goed voor onze aarde en voor de kosten in de zorg. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende partijen meedoen.”

Duurzaam inkopen

Een andere partij die de Green Deal ondertekende is het Radboudumc. “We zetten het veranderingsproces op alle niveaus in. Zo willen we awareness bij personeel creeren, maar er zijn natuurlijk ook zaken die we organisatorisch oppakken zoals energie, omgaan met medicijnresten in afvalwater en bouw”, vertelt Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur bij Radboudumc. “We willen bedrijfskleding duurzaam inkopen, maar we moeten ook de hygiene en het draagcomfort in de gaten houden. Dan rijst de vraag: kunnen onze leveranciers dat hele pakket al leveren? Door een nieuwe inkoopmethode, dagen we hen uit om nieuwe duurzame initiatieven aan te bieden.”

Voedselverspilling

Cathy van Beek hoopt dat de Green Deal processen kan versnellen. “Bijvoorbeeld door in contact te komen met partijen waar wij minder vaak mee om tafel zitten.” Kennis van buiten de organisatie werkt namelijk verfrissend, ervoer zij. “Dat merkten we toen we de voedselverspilling wilden reduceren. Door samen te werken lukte het om de voedselverspilling met 34% terug te brengen. Maar ook voor het welbevinden is voeding een belangrijk thema. Recent introduceerden we Food4Care. Dit is een voedingsinitiatief van jongeren met kanker (AYA), Maison van den Boer en het Radboudumc, maar inmiddels krijgen alle volwassen patienten zes keer per dag een klein gerecht naar keuze. Doordat het eten er smaakvol uitziet en actief wordt aangeboden, gaan patienten beter eten. Wageningen UR onderzoekt met ons de uitkomsten van deze formule.”

Resultaten

“In de Amsterdamse regio hebben wij ervaren hoeveel effect samenwerken heeft”, vult Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis aan. Met zeven Amsterdamse ziekenhuizen streefden we naar een milieu- en energievriendelijker bedrijfsvoering. Nu pakken we het binnen de Green Deal in een groter verband op met kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en verzekeraars. Daardoor kunnen we putten uit een nog breder kennispalet. Ik verwacht dat we daardoor grote slagen kunnen maken.”

Leereffect

Vooral het leereffect spreekt Van der Meer aan in de Green Deal. “We zien veel initiatieven om energie te besparen, afval beter te verwerken en de voedselbereiding beter af te stemmen. Maar onze ambities reiken verder. Zo willen we bijvoorbeeld kijken of afval hergebruikt kan worden, hoe we patientenafval kunnen scheiden en of een keurmerk daarbij ondersteunend en onderscheidend is. Doordat de overheid participeert zullen ontwikkelingen versnellen.”