Grant Thornton acquireerde de afgelopen jaren de adviespraktijken Sinzer, Avance-Impact en Wolfs Company. Achter de schermen hebben zij hun drie proposities gebundeld om een breed scala aan organisaties te kunnen ondersteunen bij de uitdagingen van de toekomst. Vandaag presenteert Grant Thornton met trots het resultaat: Impact House!

Impact House – partner in duurzaamheid en impact

Met Impact House kan Grant Thornton organisaties nog beter begeleiden bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen, het optimaliseren van hun impact en voldoen aan de veranderende eisen van stakeholders en wetgeving – zoals de CSRD en TNFD. Impact House is partner in de ontwikkeling van duurzaamheids- en impact strategieën en helpt organisaties voortgang te meten op hun doelen, te rapporteren en continue te verbeteren.

Het team van meer dan 40 experts bestaat uit strategisch adviseurs met brede kennis van het snel veranderende landschap van duurzaamheidsraamwerken, wetgeving en stakeholdervereisten. En daarnaast uit specialisten met diepe kennis van bijvoorbeeld complexe scenario- en impact analyses en de socio economische impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Jacoline Plomp: “Voor veel organisaties is de urgentie duidelijk. Ze hebben vooral behoefte aan een expert die hen op een praktische manier ondersteunt. Impact House biedt zowel de specialistische kennis als een pragmatische aanpak.”

Business case voor de natuur

Door het integreren van de voormalige Wolfs Company kennis, is Impact House toegerust om organisaties te helpen biodiversiteits- en klimaatrisico’s mee te nemen in strategieën en bedrijfsmodellen. Impact House creëert op feiten gebaseerde inzichten in de afhankelijkheid van en impact op natuurlijk en sociaal kapitaal.

Esther Wolfs: “Door onze kennis over zowel sociaal als natuurlijk kapitaal in te brengen, weten wij uw organisatie of sector voor te bereiden op een duurzame toekomst. Samen versnellen we de positieve impact van duurzaam ondernemen.”

Impact Campus

Er is een enorme behoefte in de markt aan bruikbare kennis over duurzaamheid en impact. Impact Campus voorziet in die behoefte door praktische en gecertificeerde trainingen aan te bieden aan professionals en daarmee duurzaamheids- en impact kennis te verankeren in organisaties.

Edith Kroese: “Impact en duurzaamheid moet even hoog op de agenda staan als Finance en HR. Wij geloven in het belang van het opbouwen van kennis en capaciteiten binnen alle organisaties en op alle niveaus.”

Internationaal en geïntegreerd

Met Impact House en Impact Campus ondersteunt Grant Thornton opdrachtgevers in de transitie naar een duurzamere economie. Zij werken nauw samen met ons internationale Grant Thornton-netwerk om grensoverschrijdende uitdagingen en kansen – zoals supply chain due diligence en Europese duurzaamheidswetgeving – geïntegreerd aan te pakken.

Emma Verheijke: “We ondersteunen organisaties op een praktische manier. Met Impact House zijn we nu toegerust om een nog breder scala aan vragen aan te pakken voor onze opdrachtgevers.

Het team kijkt ernaar uit om hun werk vanuit Impact House en Impact Campus voort te zetten.