n eerste instantie gaat het om een beknopte beschrijving van het business idee (max. 3 A4). De dertig beste ideeën worden uitgewerkt tot een solide businessplan met ondersteuning van professionele expertise van diverse organisaties. De business cases dingen in vier categoriën mee naar geldprijzen van 5.000 tot 20.000 euro.

De Business in Development Challenge spreekt jouw aan op je ondernemende geest. Kijk met een creatieve blik naar je (werk-)omgeving of haal dat al lang bedachte idee van de plank..: ga naar www.bidchallenge.nl en DOE MEE.

De prijsvraag is een initiatief van het -Business in Development programma’ van de NCDO en wordt uitgevoerd door Fair Ventures. De hoofdpartners zijn TPG, Nuon, Rabobank, FMO en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Supporting partners zijn onder meer Stichting DOEN, TUI, Akzo Nobel, SNV, IntEnt, KPMG en McKinzey. Tot de juryleden behoren de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de bestuursvoorzitters van Rabobank, Akzo Nobel en Nuon en de directeurs van FMO en Stichting DOEN.

Are you challenged?

Verbeter jezelf, begin bij de wereld en ga naar WWW.BIDCHALLENGE.ORG