De ISO 26000 is de internationale richtlijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De richtlijn verkeert nu nog in een conceptfase en wordt in 2010 definitief gepubliceerd. De ISO 26000 biedt in feite een complete kapstok bij het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van een organisatie.

De middag werd geopend met een presentatie van Renée van Tuyll van Serooskerken van DHV over de achtergrond en inhoud van de richtlijn. Vervolgens hield Louise Bergenhenegouwen van NEN een inspirerende ISO 26000 quiz waarbij op een interactieve manier de richtlijn verder werd toegelicht. Als slot van het eerste deel van de middag ging Ronald Stiefelhagen van DHV in op de vertaling van de richtlijn naar de praktijk en bood een leidraad voor de implementatie ervan in een organisatie.

In het tweede deel kwamen twee praktijk cases aan bod. Cora Jongenotter, KAM Manager bij ASPA, vertelde over het traject dat haar onderneming heeft doorlopen bij de implementatie van de richtlijn. Marthijn Junggeburth, Manager QHES bij Bavaria, ging in op het MVO van zijn bedrijf en de specifieke keuze voor de richtlijn. Met het vragen panel, waarin Louise Bergenhenegouwen, Cora Jongenotter, Marthijn Junggeburth en Ronald Stiefelhagen deelnamen, ging de zaal vervolgens in discussie over de overwegingen waarom de richtlijn wel of niet toe te passen.

Deelnemers waren afkomstig uit verschillende sectoren van het bedrijfsleven, producerend en dienstverlenend. Veel bedrijven zien de waarde in van de compleetheid en vergelijkbaarheid die deze internationaal erkende richtlijn de markt nu biedt. Het niet kunnen certificeren van de richtlijn vormde een punt van discussie, maar diverse creatieve alternatieven passeerden de revue. Tijdens de netwerkborrel werd nog lange tijd over het onderwerp nagesproken.