In het indrukwekkende ING House werd met een volle zaal (rond de 200 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, NGOs en overheidsorganisaties) onder leiding van dagvoorzitter Jort kelder, een dynamisch seminar gehouden.

De dag werd geopend met een presentatie van Hoofd Corporate Communications KPN (Hans Koeleman) over de ambitie om op duurzaamheid te accelereren. Hij zette uiteen hoe communicatie over MVO en duurzaamheidverslaglegging een rol kunnen spelen bij de versterking van KPNs positie als vooraanstaand dienstverlener.

Vervolgens presenteerde drie gerenommeerde bedrijven, Henkel (CSR manager, Uwe Bergmann) Nike (CSR Manager Germany, Maria Bobenrieth) en Albert Heijn (Marketingmanager Eigen Merken, Meike ter Braak) de strategische keuze wel of niet te communiceren over hun bedrijfsvoering en duurzame producten. Zij gingen in op de zoektocht naar de juiste balans in de communicatie over MVO naar de consument.

Een thema dat dit jaar vanzelfsprekend een prominente rol speelde, is het effect van de crisis en de toekomst van MVO. Vooraanstaande chief economist van ING (Marc Cliffe) leiden het slotdebat in door zijn visie over het ontstaan van de crisis en de toekomst uit een te zetten. Onder leiding van een scherpe Jort Kelder, werden de deelnemers geprikkeld met elkaar in debat te gaan over de economische crisis en de gevolgen voor duurzaamheid.

Naast de plenaire presentaties waren er dit jaar interactieve ‘break out sessies’ zoals een sessie over het betrekken van ‘stakeholders’, een ‘speeddate’ sessie, en een workshop voor ‘first time reporters’.

Aanvraagformulier presentaties

Hierbij vraag ik de presentaties aan (voor zover vrijgegeven door de sprekers) van het seminar “MVO Communicatie in verandering” van 21 september 2009. De presentaties worden per omgaande per e-mail aan u toegestuurd.