Het debat van 9 december in Amsterdam startte met het feit dat gentechsoja al een belangrijk landbouwgewas is en de vraag hoe dit duurzaam geproduceerd kan worden. Friends of The Earth, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu vinden dat dit het verkeerde uitgangspunt. Wij zijn van mening dat eerst de vraag gesteld moet worden of de gentechsoja wel duurzaam kán zijn.

Voor de echte verduurzaming van de productie moet op een andere schaal gekeken worden naar het probleem. Door de alsmaar toenemende vleesconsumptie en -productie in Nederland zijn grote hoeveelheden veevoer nodig. Dit veevoer, voor een groot deel bestaand uit sojameel, wordt geproduceerd in gebieden waar tropisch bos voor wordt gekapt.

De productie van deze soja beïnvloedt dus gebieden met een hoge biodiversiteit. Het Amazonegebied is daar een voorbeeld van. Daarnaast worden er door de productie van deze gentechgewassen meer bestrijdingsmiddelen gebruikt, en tast het de oorspronkelijke gewassen aan. Ten slotte heeft het ook veel sociale problemen in Latijns Amerika tot gevolg.