De genomineerden zijn:
* Agrisch Cultuurgoed uit. Een voorbeeldbedrijf uit de melkveehouderijsector.
* BV Gulpener Bierbrouwerij uit, de grootste der kleine nog zelfstandige bierbrouwerijen in Nederland.
* De Hoeve BV uit, een vereniging van varkensproducenten. * Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV uit. Een zelfstandig internationaal veredelingsbedrijf van groentegewassen. * Telersvereniging Les Meilleurs uit. Het bedrijf teelt op een duurzame manier aardbeien

De jury heeft bij de beoordeling vooral gelet op de toegevoegde waarde voor de ‘drie p’s’ people, profit en planet, het draagvlak binnen de organisatie, de dialoog met stakeholders en het innovatieve karakter. De jury bestaat uit voorzitter Pieter Winsemius (oud-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en tegenwoordig Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), José van Eijndhoven (voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Betty van Arenthals (vice-president van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland) en Felix Cohen (algemeen directeur van de Consumentenbond).

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 26 juni 2003 tijdens een conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal perspectief. Ella Vogelaar (Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever) zal een inleiding houden over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de internationale economie. Vervolgens presenteren de genomineerden hun voorstel aan het publiek. De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. Tineke Verburg zal tijdens de conferentie optreden als dagvoorzitter.