Natuurlijke grondstoffen
Melk is dé belangrijkste natuurlijke grondstof van Friesland Foods. Jaarlijks ontvangt Friesland Foods 6,9 miljard kilogram melk waar zuivelproducten van gemaakt worden. Consumenten vertrouwen erop dat die producten veilig en van hoge kwaliteit zijn en op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier worden geproduceerd. Om ervoor te zorgen dat de melk voldoet aan de eisen vanuit de wet en de markt, heeft Friesland Foods op 1 januari 2006 het kwaliteitssysteem Qarant ingevoerd. Dit kwaliteitssysteem borgt de productie en kwaliteit van boerderijmelk. In landen met eigen productievestigingen, zoals Roemenië en Vietnam, stimuleert Friesland Foods de lokale productie van boerderijmelk met specifieke boerderijmelkprogramma’s.

Een ander belangrijk bestanddeel van een deel van de producten van Friesland Foods is fruit. In samenwerking met leveranciers zijn lange termijn programma’s opgesteld voor een continue verbetering van kwaliteit en smaak.

Verantwoorde verwerking
Om van die grondstoffen gezonde producten te maken, heeft Friesland Foods wereldwijd gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers nodig. Zij bepalen uiteindelijk het succes van de onderneming. Omgekeerd is het essentieel dat Friesland Foods haar medewerkers ook genoeg biedt. Friesland Foods wil een betrouwbare, vitale en toegewijde werkgever zijn die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkvloer, een goede werksfeer en passende beloning. Daarbij hoort ook het opleiden van medewerkers. Dat opleiden gebeurt ook in een breder perspectief. Friesland Foods en het opleidingscentrum AOC Friesland in Leeuwarden werken namelijk samen om jaarlijks leerlingen op te leiden tot Foodoperator. Sinds september 2006 volgen 29 jongeren dit Werken-en-leren-in-1-traject.

Milieubewust ondernemen is een belangrijk speerpunt voor Friesland Foods en weegt steeds zwaarder. Zo heeft Friesland Foods zich onder meer tot doel gesteld om eind 2008 bij 80 procent van de productielocaties ISO 14001 te implementeren. Door het werken volgens dit milieuzorgsysteem, is er binnen de locaties continu aandacht voor het milieu. Zodoende spaart Friesland Foods het milieu én kosten. Ook worden op de productielocaties steeds meer initiatieven genomen voor hergebruik van water of voor zuivering van afvalwater voor lozing. Allemaal milieubesparende maatregelen. Daarbij is in 2006 het energieverbruik gedaald met 3 procent ten opzichte van 2005 en bedroeg de waterbesparing over 2006 4 procent.

Gezonde producten
Voldoende beweging en een verantwoord en gevarieerd voedingspatroon zijn van essentieel belang voor gewichtsbeheersing en preventie van overgewicht. Friesland Foods werkt samen met andere stakeholders zoals gezondheidszorg, onderwijs, overheid en gezondheidsdeskundigen in het bevorderen van verbeterde voeding, gebalanceerde diëten en bewegen. Friesland Foods is één van de initiatiefnemers van het ‘Ik Kies Bewust’ logo. Dit logo helpt consumenten een bewuste keuze te maken voor producten met een gezondere samenstelling die gebaseerd zijn op internationale aanbevelingen. Deze producten dragen bij aan een lagere consumptie van suiker, zout en verzadigd vet en bevatten noodzakelijke voedingsstoffen zoals vezels.

In het buitenland ondersteunt Friesland Foods consumenten bij het stimuleren van een gezond eetpatroon door het geven van voorlichting over voedsel en een verantwoord dieet. Friesland Foods is actief in landen die volop in ontwikkeling zijn. Grote delen van de bevolking hebben nauwelijks geld voor zuivelproducten. In die landen is het belangrijk dat het product voedzaam en betaalbaar is. Door het op de markt brengen van betaalbare, voedzame zuivelproducten, hebben ook mensen met een kleine beurs toegang tot gezonde zuivel.

Schoon drinkwater is in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Maar in sommige landen waar Friesland Foods actief is, is dit niet het geval. Schoon drinkwater is in Nigeria en Ghana schaarstegoed. Friesland Foods kan nog zulke prachtige producten maken die voldoen aan de strengste kwaliteitseisen, maar als de consument die aanlengt met verontreinigd drinkwater, is er alsnog een ongezond eindproduct. Hierbij is de consument dus afhankelijk van schoon drinkwater. Daarom heeft Friesland Foods in Nigeria en Ghana waterprogramma’s waarbij waterputten worden geslagen, zodat de lokale bevolking de beschikking heeft over schoon drinkwater. Inmiddels zijn er 20 waterputten geslagen, waardoor bijna 4 miljoen mensen kunnen beschikken over schoon drinkwater.

In het buitenland lopen diverse scholingsprogramma’s die Friesland Foods ondersteunt. Zoals het Dom Dom Scholarship Program in Vietnam. Vanuit dit fonds krijgen kansarme kinderen een studiebeurs toegewezen, zodat ze onderwijs kunnen volgen. Ook worden er via het fonds scholen gebouwd. Soortgelijke projecten lopen ook in Nigeria en Maleisië. Het mes snijdt aan twee kanten: Friesland Foods draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving én investeert in haar eigen toekomst. Want uiteindelijk wil Friesland Foods graag goed opgeleide medewerkers in dienst nemen.

Win-win
Uit het duurzaamheidsverslag blijkt dat Friesland Foods op grote schaal duurzaam onderneemt en dat deze aanpak op alle fronten win-win situaties oplevert. Friesland Foods is gericht bezig met het ontwikkelen van producten en is een onderneming waar de consument van op aan kan. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook volgend jaar en de jaren erna. Het motto van Friesland Foods ‘Food you can Rely on for Life’ geeft in simpele bewoordingen weer wat Friesland Foods wil doen: het produceren en vermarkten van voedingsmiddelen waar consumenten op kunnen vertrouwen, voor alle levensfasen. Door op duurzame wijze natuurlijk grondstoffen op een verantwoorde manier te verwerken tot gezonde producten, stelt Friesland Foods dit veilig voor de toekomst.