Vandaag is een framework voor het meten van circulariteit in de bouw gepresenteerd door Platform CB’23.

Platform CB’23 is in 2018 opgericht met als doel bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar te verbinden. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. Het initiatief daarvoor is afkomstig van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, De Bouwcampus en NEN.

Het begrip Circulair Bouwen is nog niet geland in de bouwsector, alhoewel er veel over wordt gesproken en geschreven. Wat is het nu precies? Er is behoefte aan bewustwording, draagvlak, duidelijkheid, weten dat we over hetzelfde praten als we het hebben over circulair bouwen of de circulaire bouweconomie. Dit is niet hetzelfde als uniformiteit! Het te ontwikkelen Framework Circulair Bouwen moet een raamwerk worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Met als doel circulariteit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers transparant te maken en samenwerking in de keten te bevorderen.

Het Actieteam Framework presenteerde een tweetal documenten: Framework Circulair Bouwen, een raamwerk voor eenduidig taalgebruik en heldere kaders, en de Lexicon Circulair Bouwen, met een uitgebreide definitie- en bronnenlijst.

Het Actieteam Paspoorten voor de Bouw kwam met een leidraad met concrete werkafspraken voor circulaire bouw. Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel, bij voorkeur in een uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten. Deze leidraad is via de link te downloaden.

Het Actieteam Meten van Circulariteit presenteerde een leidraad voor een uniforme meetmethode. Download het document Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw.

De leidraden behoren tot de eerste fase (tot 2023) op weg naar een 100% circulaire economie in 2050. In onderstaande afbeelding zijn deze afspraken inzichtelijk gemaakt.