Zeventig procent van het nationale energieverbruik komt voor de rekening van bedrijven. Op de werkvloer zijn dus grote energiebesparingen te behalen. Maar ook andere onderwerpen, als grondstoffenverbruik, thuiswerken of inkoop van eerlijke producten bieden in veel bedrijven ruimte voor verbetering. Met de werknemers uit de deelnemende bedrijven wordt samen gekeken welke mogelijkheden er zijn en welke instrumenten er ontwikkeld kunnen worden om duurzamer te werken.

Henk van der Kolk: “Dit project gaat om zoveel meer dan alleen het milieu. Bedrijven kunnen zich bijvoorbeeld onderscheiden door eerlijke producten in te kopen. Wij willen van de werknemers horen welke stappen zij hun bedrijf graag zien maken. Want kleine veranderingen, zoals eerlijke koffie of papier met het FSC-keurmerk, kunnen een groot verschil maken.”

Tijdens de startbijeenkomst wordt ook de bijbehorende website gepresenteerd. Via www.duurzaamaanhetwerk.nl kunnen bedrijven en werknemers meer informatie over het project vinden. Daarnaast biedt de website verschillende handvatten voor werknemers in de bedrijven om duurzamer aan het werk te gaan. Het project wordt gefinancierd vanuit de regeling SMOM van het ministerie van VROM.