Voor de veranderingsprocessen in de bedrijfsvoering rond duurzaamheid worden instrumenten ontwikkeld. Het kompas is speciaal gericht op bedrijven in de Nederlandse technologische industrie. Twintig FME-lidbedrijven zijn nauw betrokken bij het opstellen ervan.

Aandacht wordt besteed aan een integrale benadering van proces-, product- en ketenefficiëntie. Daarbij spelen materiaalschaarste, samenwerking in de keten en ecodesign een belangrijke rol.

Zo kan in de komende twintig jaar een energie-efficiencyverbetering van tientallen procenten worden gerealiseerd.

Op basis van een voorstudie zijn de belangrijkste thema’s gedefinieerd die binnen het traject FME Duurzaamheidskompas Hightech Ketens zullen worden uitgewerkt:

.Innoverende proces- en productverbeteringen, te beginnen bij het beperken van de materialenvraag en het energiegebruik, vervolgens hergebruik van materialen en gebruik van duurzame energie en, als laatste, het zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik van materialen en fossiele brandstoffen.
.Duurzaam ondernemen, waarbij ketenregie en dienstconcepten centraal staan. Het gaat bijvoorbeeld om het optimaliseren van kringlopen binnen ketens, dat wil zeggen zoveel mogelijk ‘cradle to cradle’ en efficiënt hergebruik van materialen en producten.
.Ecodesign toepassen om energiezuinige producten te realiseren, alternatief materiaal te gebruiken en de levensduur van producten te verlengen.