Sinds de start van FLOOW2 in 2012 zijn alle bedrijven en (zorg)organisaties wereldwijd in staat om apparatuur, diensten, faciliteiten en de kennis en vaardigheden van personeel te delen. Dit zorgt voor efficiënt gebruik van capaciteit, kostenbesparing, extra omzet en een duurzame bedrijfsvoering. Wat is er dan precies nieuw? Dat vanaf vandaag bedrijven en (zorg)organisaties ook grondstoffen én restmaterialen kunnen delen via FLOOW2.

In de afgelopen jaren is de term “deeleconomie” een begrip geworden in onze huidige samenleving. Het efficiënter gebruik maken van wat we al hebben wordt namelijk elke dag belangrijker, ook omdat het wereldwijd bekend is dat we te veel grondstoffen verbruiken in onze huidige ‘take-make-dump‘ economie. Het is tijd om onze samenleving om te turnen naar een ‘zero-waste’ maatschappij, ofwel een maatschappij zonder afval. Het delen van capaciteit past naadloos binnen deze ontwikkeling naar een meer circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten en het afval van vandaag de grondstoffen van zijn.

“Bij FLOOW2 merkten we dat er een wereldwijde behoefte is om meer dan alleen onderbenutte producten en diensten te delen”, aldus Co-Founder Kim Tjoa. Het bedrijf besloot daarom haar diensten uit te breiden, door bedrijven en (zorg)organisaties in staat te stellen ook afval en restmaterialen transparant en daarmee verhandelbaar te maken. Ten slotte, “wat afval is voor de één, zijn grondstoffen voor de ander. Waarom zou je dat dan niet delen met collega-bedrijven, zegt Tjoa.
 
Een eigen grondstoffen en restmaterialen deelmarktplaats? 
Heeft uw organisatie, community, regio of stad de ambitie om efficiënter gebruik te maken van afval, grondstoffen en restmaterialen, of om bedrijven te voorzien van een online tool om dit te doen? Vind dan niet opnieuw het spreekwoordelijke wiel uit, maar neem contact op met FLOOW2. Delen begint ten slotte met samenwerken.