Ter gelegenheid van de Europese Mobiliteitsweek 2023 kondigen Flix en Scania een langetermijnsamenwerking aan om duurzamer langeafstandsreizen mogelijk te maken. De twee bedrijven zien deze samenwerking als een kans om de groene transitie in mobiliteit te versnellen door nieuwe oplossingen te ontwikkelen en invloed uit te oefenen op het ontwerp van de benodigde infrastructuur.

Als eerste doelstelling willen de twee bedrijven tot 50 LNG-bussen (vloeibaar gas) van de Flix-buspartners in hun vloot opnemen. De gebruikte technologieën, ontwikkeld en geproduceerd door Scania, zijn ontworpen om het gebruik van LNG en Bio-LNG (LBG) door elkaar mogelijk te maken om de overgang naar de meest duurzame gasoplossing te vergemakkelijken.

In de beginfase van het project rijden de touringcars op verschillende brandstofmixen van biologische en fossiele oorsprong. Het doel van het project is om geleidelijk het aandeel van Bio-LNG (LBG) uit organisch afval in dergelijke mengsels te vergroten totdat de touringcars volledig op Bio-LNG rijden, wat naar verwachting zal leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot van gemiddeld ongeveer 80%. Deze doelstelling valt binnen het kader van Flix’ langetermijndoelstelling van CO2-neutraliteit.

De uitrusting van de bussen zal naar verwachting eind 2025 voltooid zijn. Irizar, de wereldwijde busfabrikant, integreert de Irizar i6s Efficient met het Scania-chassis.

“Klimaatverandering eist in toenemende mate zijn tol op de planeet en het leven van mensen, en als wereldwijd reistechbedrijf zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de weg vrij te maken voor een duurzamere toekomst voor de gemeenschappen die we bedienen. Daarom grijpen we graag elke haalbare kans aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, waarbij de transformatie van het wagenpark cruciaal is. Scania is een zeer waardevolle bondgenoot voor Flix en onze buspartners, die het bedrijf in verschillende landen exploiteren, en we zijn blij dat we kunnen vertrouwen op hun langdurige expertise en knowhow om bij te dragen aan het opnieuw vormgeven van langeafstandsmobiliteit. Op termijn zal dit ons ook helpen om ons aanbod aan te passen aan de stijgende vraag naar milieuvriendelijke reisopties van een publiek dat met de dag milieubewuster wordt”, aldus Fabian Stenger, Chief Operating Officer bij Flix.

“Het is onze ambitie om voorop te lopen in de verschuiving naar duurzaam transport en deze samenwerking met Flix is een belangrijke stap in die richting. Biogasoplossingen zijn echt circulair en ze kunnen hier en nu worden geïmplementeerd, waardoor ze vandaag een duurzame oplossing bieden die voldoet aan de klimaatdoelstellingen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid versterkt. De LBG/LNG-bussen zijn ook een slimme en verstandige keuze, omdat ze de actieradius en het vermogen leveren die nodig zijn om elk traject te ondersteunen, tegen lage kosten, zowel qua investering als qua exploitatie. We zijn erg blij dat we dit samen met Flix kunnen doen, omdat we weten dat een brede implementatie van biogasoplossingen zo’n positieve impact kan hebben, niet alleen voor de exploitant, maar ook voor overheden en de maatschappij als geheel”, zegt Johanna Salomonsson Lind, SVP en Head of People Transport Solutions bij Scania.

Hoewel steeds meer exploitanten van lokaal openbaar vervoer de strijd tegen klimaatverandering aangaan door schone energiebronnen te omarmen, is er nog steeds geen technologie die emissievrij busvervoer over lange afstanden mogelijk maakt. Daarom wordt het steeds belangrijker voor actoren in de sector om het probleem van verkeersvervuiling aan te pakken en effectieve manieren te vinden, zoals biogas technologieën, om hun CO2-voetafdruk te verminderen.

Flix en Scania zijn inderdaad voortdurend op zoek naar manieren om hun impact op het milieu te verminderen met een wetenschappelijke aanpak, en beide spelers hebben zich gecommitteerd aan het Science-Based Targets initiatief (SBTi), dat bedrijven voorziet van een duidelijk gedefinieerd pad om emissies te verminderen in lijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

De deelname van Flix aan SBTi heeft te maken met de onlangs aangekondigde toezegging om Europa tegen 2040 volledig koolstofvrij te maken, ruim voor het tijdsbestek dat is vastgesteld in de Overeenkomst van Parijs. Deze langetermijndoelstelling wordt nagestreefd door een holistische klimaatstrategie met vier principes, waarbij de transformatie van het wagenpark een cruciale rol speelt door middel van alternatieve aandrijvingen en brandstoffen. Biogastechnologieën hebben onder andere een groot potentieel en zijn al klaar voor gebruik en opschaling in de FlixBus vloot. Natuurlijk speelt de beschikbaarheid van tankinfrastructuur in Europa een cruciale rol om van biogas een waardevolle energiebron te maken.

Als eerste grote fabrikant van zware bedrijfsvoertuigen die zich heeft gecommitteerd aan de SBTi, stellen de vergaande klimaatdoelen van Scania dat het bedrijf de CO2-uitstoot van hun eigen activiteiten tegen 2025 met 50% moet hebben teruggebracht en de uitstoot van hun producten in dezelfde periode met 20% moet hebben verminderd.

Biogas: waarom kiezen en wat zijn de voordelen?

Het gebruik van biogas heeft verschillende voordelen, zowel op milieugebied als op sociaal en economisch gebied. Door rioolwater en afval te hergebruiken voor de productie van brandstof, worden nieuwe banen gecreëerd en wordt de energiezekerheid verbeterd. Biogas onderscheidt zich dus als een circulaire, duurzame oplossing die een positief effect heeft op de maatschappij als geheel, naast de exploitanten zelf vanwege de lagere operationele kosten.

Daarom kan biogas een essentieel instrument zijn voor het koolstofvrij maken van zwaar transport, maar ook voor de algehele duurzaamheid van de sector zelf. Dit is in overeenstemming met de allesomvattende ESG-visie die Flix en Scania delen, een visie die zich niet alleen richt op de milieuaspecten, maar ook op de sociale en economische impact van iemands bedrijfsinitiatieven binnen hun hele werkgebied.

In lijn met zijn technologieneutrale houding onderzoekt Flix momenteel, naast biogas, ook andere oplossingen voor langeafstandsreizen om samen met zijn buspartners te implementeren.