Het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking geeft de sociaal-ethische verklaring af voor projecten die kwalificeren als sociaal-ethisch. Projecten die voor deze verklaring in aanmerking komen, moeten in het belang zijn van de voedselzekerheid, voedselverbetering, de sociale en culturele ontwikkeling of de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.