Bedrijven in de biologische sector hebben dit jaar meer mogelijkheden om fiscaal voordelig te investeren via de Milieu-investeringsaftrek
(MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De Milieulijst voor 2009 biedt nieuwe fiscale aftrekmogelijkheden voor
* emissiearme stallen voor de biologische veehouderij
* Groen Label kassen voor biologische teelt
* apparatuur voor het telen en verwerken van (reststromen van) biologisch fruit
* apparatuur voor het verwerken van biologisch gekweekte vis
* apparatuur voor het verwerken van reststromen van biologische landbouwproducten.

De Milieulijst voor 2009 is op 17 februari 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. De regelingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009.

MIA en Vamil
Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Via de MIAVamil stimuleert het Ministerie van VROM Nederlandse bedrijven te kiezen voor milieuvriendelijke technieken en apparatuur. Ondernemers kunnen via de MIA tot 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een
liquiditeits- en rentevoordeel op.