De artikelen die in de special zijn opgenomen omvattten:

* Introduction
* Corporate social responsibility
* Protests & non-governmental organisations
* Business leaders
* Assurance mechanisms
* Socially excluded
– case studies