Volgens de onderzoekers is het ‘logisch’ dat de sociale kant een belangrijke rol speelt. ‘Mkb-ondernemers zitten vaak verweven in hun lokale gemeenschap en hebben oog voor de sociale omgeving.’ Rekening houden met de mensen in de omgeving is, zo zeggen de onderzoekers, een economische noodzaak en een voorwaarde voor het plezier dat de ondernemers aan hun werk beleven. Daarnaast is het door de krapte van de arbeidsmarkt belangrijk geworden een duurzaam personeelsbeleid te voeren.

De onderzoekers hebben de resultaten van de 100 ondernemingen vergeleken met de prestaties van de 21 grote bedrijven die meedoen aan het project ‘Van Financieel naar Duurzaam Rendement’ van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido). Daaruit bleek dat het mkb op sociaal-ethisch gebied niet onderdoet aan de grote ondernemingen. De kleine en middelgrote bedrijven in de gezondheidszorg en in de agrarische sector doen het op sociaal-ethisch gebied zelfs veel beter dan het gemiddelde ‘Nido-bedrijf’.

Milieu is een zorgenkindje van het mkb als het gaat om verantwoord ondernemen. De onderzochte bedrijven volgen de wetgeving, maar nemen zelf nauwelijks initiatieven voor eigen verbeteringen. Voor de onderzoekers is dat een gemiste kans. Veel milieuontlastende activiteiten leveren kostenbesparingen voor de onderneming op. Daarbij is het mkb een belangrijke motor van de Nederlandse economie en zouden besparingen bij het mkb substantiële verbeteringen in Nederland opleveren, zo concluderen zij.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de mkb-ondernemingen het vaak aan visie en beleid ontbreekt op de economische meerwaarde van verantwoord ondernemen. Zij hebben geen idee hoe ze een hogere winst zouden kunnen genereren met investeringen in opleiding en training van het personeel, met milieuverbeteringen, sponsoring en bijdragen aan de lokale omgeving. De onderzoekers pleiten dan ook voor een grotere rol voor de brancheorganisaties om kennis te verzamelen en om een visie te ontwikkelen.

Los van het onderzoek pleitte voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland in een vergadering van de SER voor opneming van maatschappelijk ondernemen in het nieuwe regeerakkoord. De nieuwe minister-president moet hiervoor de verantwoordelijkheid nemen.