Veel farmaceutische bedrijven hebben tekortkomingen in de interne procedures die toezien op onder andere onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en sales. Daardoor scoren zij onvoldoende bij het bewaken van de kwaliteit van medicijnen voor patiënten en de wijze waarop medicijnen op de markt worden gebracht. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Sustainalytics in opdracht van de ASN Bank dat op 4 februari 2016 is verschenen. Sustainalytics onderzocht wereldwijd bij de vijftien grootste farmaceutische bedrijven hoe zij beleid omzetten in interne procedures die de veiligheid van medicijnen voor patiënten moeten waarborgen.  

Schandalen
De ASN Bank onderzoekt voor haar beleggingsfondsen de duurzaamheidprestaties van farmaceutische bedrijven. Daaruit blijkt dat veel farmaceutische bedrijven goed beleid hebben voor veiligheid, kwaliteit en integriteit, dat voldoet aan de wet- en regelgeving. Zij komen echter regelmatig negatief in het nieuws wegens corruptie, agressieve marketingtechnieken en ondeugdelijke producten. Op basis van het rapport concludeert de bank dat deze situatie kan verbeteren als farmaceutische bedrijven meer aandacht schenken aan interne procedures. Ook verwacht de bank van deze bedrijven meer dan dat ze voldoen aan wat wettelijk noodzakelijk is.

Van onderzoek tot marketing
Sustainalytics constateert de volgende tekortkomingen bij de interne procedures die de kwaliteit en het op de markt brengen van medicijnen bewaken:

1             Onderzoek en ontwikkeling
Bedrijven zijn niet transparant genoeg over de resultaten van klinisch onderzoek bij de ontwikkeling van medicijnen.

2             Productie en distributie
Bij veel bedrijven is het externe toezicht op de productie van medicijnen ontoereikend omdat zij daarvoor geen systeem hebben opgezet.

3             Marketing en sales
Te weinig bedrijven hebben procedures om schandalen vanwege onverantwoorde marketing te voorkomen.

4             Post-marketing
Farmaceutische bedrijven laten kansen onbenut om problemen met medicijnen na verkoop te signaleren en te verhelpen.

Ethisch besef

De meeste bedrijven in de farmaceutische sector geven integriteit een plek in de organisatie. Veel van deze bedrijven hebben echter geen krachtig integriteitsmanagement. Dat blijkt bijvoorbeeld bij het beloningsbeleid: vaak koppelen zij productkwaliteit en -veiligheid of algemene doelstellingen voor duurzaamheid niet aan de beloning van de raad van bestuur die hiervoor verantwoordelijk is.

Verbeteringen
“Bedrijven in de farmaceutische industrie hebben vaak beleid dat voldoet aan onze criteria en wet- en regelgeving. Toch schieten ze tekort bij de bescherming van patiënten,” aldus Hansje van der Zwaan, mensenrechtenspecialist bij de ASN Bank. “Ze moeten daarom meer doen, bijvoorbeeld door medewerkers te belonen op basis van productkennis in plaats van de hoeveelheid verkochte medicijnen. Ook moeten ze voldoen aan kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001, bij de productie. En de beloning van de raad van bestuur koppelen aan krachtige resultaten op het gebied van integriteit.”

Belangrijke rol
De ASN Bank dicht farmaceutische bedrijven een belangrijke rol toe in de toekomstige duurzame samenleving. Medicijnen zijn namelijk essentieel voor een verantwoorde gezondheidszorg. Farmaceutische bedrijven zijn daarmee onmisbaar voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Vervolg
De ASN Bank wil dat farmaceutische bedrijven zich meer richten op patiënten. De bank wil daarover met de sector in gesprek. “Ze moeten eerlijk zijn over misstanden en hun uiterste best doen om deze te voorkomen,” aldus Van der Zwaan. De ASN Bank is daarom gestart om farmaceutische bedrijven tijdens aandeelhoudersvergaderingen vragen stellen over veiligheid voor consumenten. Met het rapport wil de bank ook een breder publiek informeren en inspireren. In samenwerking met de Principles for Responsible Investment (PRI) organiseert de bank een webinar en een bijeenkomst om goede voorbeelden in kaart te brengen en te delen met andere beleggers.

Download het rapport (engels, pdf)

Download ASN Scorecards (engels, pdf)