Bijna driekwart van de familiebedrijven in Nederland pleit voor een gedragscode voor goed bestuur bij private ondernemingen. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek naar goed ondernemingsbestuur bij familiebedrijven. Dit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, Baker Tilly Berk en ING is uitgevoerd in het kader van de ‘Dag van het Familiebedrijf’ op 11 november. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat bijna 44% vindt dat de Code Tabaksblat – bedoeld voor beursgenoteerde ondernemingen – ook voor familiebedrijven zou moeten gelden, al geeft men er dan ook wel graag een eigen draai aan.

Slechts 20% van de directeuren van familiebedrijven vindt een code niet nodig. Onder meer wordt als argument gegeven dat bij familiebedrijven belonings- en bonusstructuren soberder zijn door ‘gezonde zuinigheid’.

Niet wachten op wetgeving”
Prof. dr. Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode: “Gezien het onderzoeksresultaat dat bijna driekwart van de familiebedrijven een gedragscode belangrijk vindt, is het raadzaam dat niet gewacht wordt op wetgeving en de Nederlandse familiebedrijven zelf het initiatief nemen om een dergelijke code op te stellen.”


Governance structuur

Roberto Flören,:“Een eendrachtige en bij de onderneming betrokken familie, een stabiele eigenarengroep met visie en een professioneel bestuurde onderneming zijn de drie pijlers voor een succesvol familiebedrijf, blijkt uit eerdere studies. Een governance structuur voor familiebedrijven geformuleerd aan de hand van een gedragscode, kan bijdragen om verder te professionaliseren en het duurzame succes van familiebedrijven te versterken.”


Eigen code

De ondervraagde familiebedrijven die pleiten voor een eigen code voeren hiervoor verschillende redenen aan. In verschillende bedrijfssoorten worden codes ingevoerd, waardoor men vindt dat familiebedrijven niet kunnen achterblijven. Bovendien vindt men dat een eigen code de professionaliteit van het bestuur van familiebedrijven vergroot. Ook schrijft men liever een eigen code, dan dat de Code Tabaksblat bindend wordt verklaard. “Wij volgen de Code Tabaksblat nauwgezet, behalve als wij vinden dat de richtlijnen onzinnig zijn,” verwoordt een van de respondenten het. Tenslotte zijn in België en Duitsland reeds codes specifiek voor familiebedrijven opgesteld en deze werken goed.