FairClimateFund heeft een white paper gepubliceerd waarmee bedrijven geholpen worden om in vier stappen je CO2-voetafdruk te reduceren. Zo draag je met jouw bedrijf bij aan het klimaatakkoord van Parijs.

Wil je met je bedrijf een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord van Parijs door je CO2-voetafdruk te verkleinen? Maar heb je geen idee waar je moet beginnen?

Het 4-stappenplan in deze white paper – 1) CO2-voetafdruk bepalen, 2) doelen bepalen, 3) reduceren en 4) compenseren – helpt je om een realistisch doel te stellen en concrete stappen te ontwikkelen om je doel ook daadwerkelijk te realiseren.

Alhoewel de basis van de aanpak voor alle bedrijven hetzelfde is, leren de best practices in de white paper ons dat de uitwerking van het stappenplan erg verschilt per bedrijf. Waar Arcadis bijvoorbeeld de grootste winst haalt uit de verduurzaming van het reisgedrag van haar medewerkers, speelt bij Peeze de verduurzaming van de productieketen weer een grotere rol.

Kortom: Een must-read voor iedereen – elk bedrijf in elke sector – die aan de slag wil met het reduceren van zijn of haar CO2-voetafdruk.