De urgentie voor duurzaam vastgoed is echter groot. Kantoorgebruikers kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheid omdat 40% van het wereldwijde energieverbruik en een derde van al het waterverbruik plaatsvindt in kantoorgebouwen. Er kan niet alleen een enorme maatschappelijke bijdrage worden geleverd, maar er kunnen vooral heel veel kosten bespaard worden. Dat besef dringt meer en meer door. Wij voorspellen dan ook dat de vraag naar duurzame huisvesting de komende vijf jaar enorm zal oplopen. In Nederland wil zo’n 50% van de kantoorgebruikers binnen nu en 5 jaar duurzaam gehuisvest zijn”.

Meer betalen?
Tijdens het eerste onderzoek van Jones Lang LaSalle en CoreNet Global in 2007 was 70% van de ondervraagden bereid meer huur te betalen voor duurzame gebouwen. Uit dit tweede onderzoek blijkt dat dit momenteel iets meer dan 40% is. Ondervraagden uit Azië-Pacific zijn echter eerder bereid in duurzame oplossingen te investeren dan het wereldwijde gemiddelde: 60% van de ondervraagden in Azië-Pacific is bereid 10% meer huur te betalen voor duurzame gebouwen. Dit is een stijging ten opzichte van de 55% in 2007. Hoewel slechts 6% bereid is meer dan 10% extra te betalen (een daling ten opzichte van de 12% in 2007), is dit nog steeds het dubbele van het wereldwijde gemiddelde van 3%. Uit onderzoek op de Nederlandse gebruikersmarkt blijkt een daling in gang te zijn gezet die in lijn is met de wereldwijde daling.

Herontwikkelen?
Ondervraagden uit Azië-Pacific zijn ook eerder bereid meer te betalen voor de renovatie van bestaande kantoorruimte. Wereldwijd geeft 50% van de ondervraagden aan meer dan 10% extra te willen betalen voor de renovatie van bestaande kantoorruimte. In Azië-Pacific is de meerderheid (30%) echter bereid 5-10% extra te betalen, terwijl de meerderheid wereldwijd (33%) slechts 1-5% meer wil betalen. Daarnaast geeft 13% van de ondervraagden in Azië-Pacific aan meer dan 10% extra te willen betalen voor de renovatie van bestaande kantoorruimte. De potentie op de Nederlandse kantorenmarkt zit in het duurzaam herontwikkelen van bestaand vastgoed.

Duurzame oplossingen zijn schaars
De bereidheid in Azië-Pacific om meer te betalen, kan deels worden toegeschreven aan de zienswijze dat duurzame oplossingen schaars zijn op de minder ‘volwassen’ markten”, zo stelt Jones Lang LaSalle. Het interessante aan de onderzoeksresultaten is het feit dat de meeste ondervraagden van mening zijn dat duurzame oplossingen wereldwijd steeds schaarser worden. Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de ondervraagden in Azië-Pacific en 64% wereldwijd meent dat er weinig tot geen duurzame oplossingen beschikbaar zijn voor de markt waarop ze actief zijn: een stijging van 20% ten opzichte van 2007. De beschikbaarheid van duurzame huurruimte is niet het enige obstakel voor bedrijfsvastgoedmanagers. Meer dan 30% van de ondervraagden geeft een hoge waardering (4 of 5) aan thema’s als ‘moeilijkheid van het behalen van rendement’, ‘ontbrekende fondsen voor strategie-implementatie’ en ‘uiteenlopende prioriteiten in verschillende regio’s’.

Duurzaamheid van toenemend belang
Ondanks de uitdagingen is duurzaamheid van steeds groter belang voor bedrijfsvastgoedmanagers. “In zware economische tijden zijn de opbrengsten uit efficiëntie-initiatieven voor de bedrijfsbasis van steeds groter belang. Er is gebleken dat in de meeste bestaande gebouwen die gebruik maken van conventionele technologie vandaag de dag al 15% kan worden bespaard”, aldus Houtman.