Start Community of Practice: Science Based Targets 2022

Wanneer

16/06/2022    
14:00 - 16:00

Waar


Start Community of Practice: Science Based Targets 2022

De samenleving vraagt van steeds meer bedrijven om met concrete klimaatdoelen te komen. Kijk alleen al naar de zaak van Milieudefensie tegen Shell en Tata Steel. De uitdaging voor bedrijven zit hem daarbij vooral in dat minder broeikasgassen uitstoten een mooi doel is, maar bepaal maar eens hoevéél je nu precies moet reduceren. Dat is een enorme uitdaging. Science Based Targets (SBT) bieden de oplossing.

Bedrijven die werken met deze wetenschappelijke doelen, committeren zich aan het Akkoord van Parijs. Oftewel: je klimaatplannen moeten in lijn zijn met het doel om de aarde maximaal twee graden te laten opwarmen, en liever anderhalve graad. Het aantal bedrijven dat SBT toepast neemt snel toe. Logisch, als je je doelstellingen eenmaal wetenschappelijk vastgesteld hebt, kun je je energie steken in de echte hamvraag: hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die doelen haal?  Alleen hoe stel je die doelstellingen nu op voor jouw organisatie? MVO Nederland organiseert wegens succes voor de tweede keer een Community of Practice om jouw organisatie te ondersteunen. Uniek is dat je dit samen met bedrijven doet met een vergelijkbare doelstelling, waardoor je samen optrekt en leert van elkaar.

Werken met SBT’s betekent dat je je klimaatstrategie laat toetsen door het SBT-initiatief. Er gelden strenge regels: eerdere emissiereducties tellen niet mee, er moet een plan zijn voor álle directe en indirecte emissies, de doelen moeten uitgedrukt zijn in absolute getallen, en je moet jaarlijks rapporteren over je uitstoot. Kortom: Science based targets zijn niet bepaald vrijblijvend.

WAAROM DIT INTERESSANT IS VOOR JOU

  • Je krijgt hulp bij het opstellen van klimaatdoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs 
  • Je leert van en door elkaar – de COP bestaat uit een groep bedrijven met eenzelfde doel 
  • De COP biedt je de kans om leiderschap te tonen

SPREKERS

In de reeks van 2021 begeleidden vier kennispartners een sessie. Dit jaar is de kans groot dat vertegenwoordigers van deze bedrijven opnieuw een rol spelen in de Community of Practice: 

  • Climate Neutral Group 
  • Guidehouse 
  • South Pole 
  • Carbon Trust 

WANNEER

De sessies vinden plaats op 16 juni, 5 juli, 13 september en 13 oktober. Sessie 1 en 4 zijn fysiek, sessie 2 en 3 online via Zoom. Aanvangstijd is 14.00 uur, eindtijd 16.00 uur.

VOOR WIE

Deze Community of Practice is vooral gericht op bedrijven met meer dan 250 medewerkers. De serie is vooral relevant voor mvo-managers, business controllers, finance, supply chain managers, inkopers en de carbon accountant/sustainability controller.

KOSTEN

Deelname aan de Community of Practice kost eenmalig 997 euro per organisatie. Ben je partner van MVO Nederland? Dan krijg je 500 euro korting op de deelnameprijs en betaal je slechts 497 euro.

Meer informatie/aanmelden

Kaart niet beschikbaar