Nationaal Energiedebat 2017

Wanneer

09/03/2017    
18:30 - 22:30

Waar

Nieuwspoort
Lange Poten 10, Den Haag, 2804 CN
Nationaal Energiedebat 2017

Op 9 maart vindt in Nieuwspoort in Den Haag het Nationaal Energiedebat plaats. Over de onderwerpen centraal-decentraal beleid, financiering, en innovatie en draagvlak gaan experts in gesprek met zes kandidaat-Tweede Kamerleden. De finale van deze Haagse avond, zes dagen voor de Tweede Kamer-verkiezingen, is een debat tussen alle aanwezige politieke partijen. Met als hoofdvraag: “Op welke manier gaat jullie partij bij regeringsdeelname de klimaatdoelstellingen van Parijs halen?”

De transitie van fossiele naar duurzame energie verloopt in een langzaam tempo. Daarmee is het zeer de vraag of we de klimaatdoelstellingen van Parijs wel waar kunnen maken.
Toch lijkt er van alles te gebeuren als het gaat om energietransitie. Grote windparken op zee worden gepland, er is een serieus gesprek over uitfasering van gas, gemeenten willen klimaat-neutraal worden, het aantal lokale energiecoöperaties is nog steeds groeiende.

Om al die initiatieven aan elkaar te koppelen en te zorgen voor een duurzame energievoorziening lijkt een centraal georganiseerd beleid onontbeerlijk. Tegelijk remmen centralistische structuren, publiek en privaat,  allerlei creatieve initiatieven op lokaal niveau. Veel grote ondernemingen en financiers zijn zoekende naar hun rol in een veranderend speelveld. Lokale overheden en innovatieve start-ups met klimaatambities vragen om speelruimte  in de nationale regels.

In het Nationaal Energiedebat leggen we de vraag voor of en hoe de energietransitie op centraal en decentraal niveau tot  succes kan leiden.

De avond staat onder leiding van milieu-en energiedeskundige Jan Paul van Soest.

Programma

18:30 uur Ontvangst met koffie en thee
19:00 uur Centraal versus decentraal beleid – Michael Boddeke (directeur van deA duurzame energie Apeldoorn, een lokale energiecooperatie en HOOM, een landelijke coöperatie van en voor lokale initiatieven energiebesparing) in gesprek met vertegenwoordigers van CDA en GroenLinks
19:30 uur Financiering – Itske Lulof (Triodos Bank) in gesprek met vertegenwoordigers van VVD en PvdA
20:00 uur Pauze
20:30 uur Innovatie – Ad van Wijk (TU Delft, professor Future Energy Systems) in gesprek met vertegenwoordigers van D66 en SP
21:00 uur Verkiezingsdebat
21:45 uur Netwerkborrel
22:30 uur Einde Nationaal Energiedebat 2017
Kaart wordt geladen...