Conferentie Next Generation Business Models

Wanneer

02/10/2015    
Hele dag

Waar

Hanzehogeschool Groningen
Zernikelaan 17, Groningen, 9747 AA
Conferentie Next Generation Business Models

Op vrijdag 2 oktober organiseert de Hanzehogeschool Groningen hierover een internationale conferentie met als thema ‘Next Generation Business Models’. De conferentie wordt georganiseerd door de International Business School van de Hanzehogeschool, de stichting Our Common Future 2.0 en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Waar gaat de conferentie over?

Tijdens deze internationale conferentie komen een drietal zaken aan de orde. Het gaat in de eerste plaats over hoe de volgende generatie business modellen er uit (kunnen) zien. Verder komen voorbeelden aan de orde hoe ondernemers samen met het onderwijs tot nieuwe business modellen komen. Maar er is ook  ruime aandacht voor samenwerking tussen bedrijven in Europa en steun die bedrijven hierbij van de overheid kunnen verwachten.

 Waarom deze conferentie?

Onze economie heeft te maken met een aantal prangende vraagstukken. De grondstoffen waarover we kunnen beschikken raken in snel tempo op. Bestaande business modellen komen steeds meer onder druk te staan. De invloed van het internet neemt hand over hand toe. De druk van klanten en andere stakeholders op het bedrijfsleven om bij te dragen aan een duurzame samenleving loopt op. Om hierop adequaat in te kunnen spelen, werken  steeds meer ondernemers vernieuwend samen met burgers, onderzoekers en overheden.

Tal van grote en kleine(re) bedrijven zijn op zoek naar business modellen die gericht zijn op meervoudige waarde creatie, dat wil zeggen het gelijktijdig creëren van sociale, ecologische en economische waarde.

Doelgroepen

Bent u ondernemer, consultant, ambtenaar, student, docent, of gewoon geïnteresseerd in het onderwerp dan mag u deze conferentie niet missen. U krijgt er praktische antwoorden, ideeën voor nieuwe business modellen, mogelijkheid tot netwerken en samenwerking en tips over ondersteuning door de overheid.

U wordt toegesproken door gepassioneerde ondernemers zoals Anne-Jan Zwart (ECOstyle Groep), Rob Bogaard (InterfaceFlor) en Gilbert Curtessi (Transmare), en wetenschappers zoals Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen), Koen Frenken (Universiteit Utrecht), Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) en  Hugo Velthuijsen (Hanze University).

Verder kunt u kiezen uit 12 parallel sessies vol met praktische voorbeelden van ‘next generation business models’, van samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven en platform voorbeelden van bedrijven, overheden en onderwijs.

U kunt zich voor de conferentie opgeven via de volgende link: www.hanze.nl/NGBM. Hier treft u ook meer gedetailleerde informatie over het programma aan.

 Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Berendsen – Our Common Future
e-mail: gerard.berendsen@tqc-net.nl; tel.: +31 74 2781641
of

Egbert Dommerholt – Hanze University of Applied Sciences Groningen
e-mail: e.dommerholt@pl.hanze.nl; tel:+31 6 51167994

 

Kaart wordt geladen...