Eurostat: recyclagepercentage van plastic verpakkingen is sinds 2005 bijna verdubbeld

De recyclingpercentages en het gebruik van gerecyclede materialen in de Europese Unie (EU) nemen gestaag toe. Over het geheel genomen heeft de EU in 2016 ongeveer 55% van al het afval gerecylced, met uitzondering van belangrijk mineraal afval (tegenover 53% in 2010). Opvallend is dat het recyclagepercentage van plastic verpakkingen sinds 2005 bijna is verdubbeld (42% in 2016, vergeleken met 24% in 2005). Eurostat heeft vandaag de cijfers van 2016 bekend gemaakt.

De recyclepercentages per categorie waren:

  • bouw- en sloopafval: 89% (2016),
  • verpakkingsafval: ruim 67% (2016, vergeleken met 64% in 2010) terwijl het van plastic verpakking meer dan 42% was (2016, vergeleken met 24% in 2005).
  • stedelijk afval: 46% (2017, vergeleken met 35% in 2007)
  • afval van elektrische en elektronische apparatuur zoals computers, televisies, koelkasten en mobiele telefoons, inclusief herwinbare waardevolle materialen (e-afval) in de EU: 41% (2016, vergeleken met 28% in 2010).

Ondanks deze hoge recyclagepercentages was het aandeel van gerecycled materiaal dat wordt gebruikt voor nieuwe productie is nog niet erg groot. Gemiddeld was slechts 12% van de materiële middelen die in 2016 in de EU werden gebruikt, afkomstig gerecycleerde producten en teruggewonnen materialen – waardoor de winning van primaire grondstoffen wordt bespaard. Deze indicator, genaamd circulair materiaalverbruik, meet de bijdrage van gerecycleerde materialen aan de totale vraag. De indicator is lager dan recyclingpercentages, die het aandeel van het gerecycleerde afval meten, omdat sommige soorten materialen dat niet kunnen worden gerecycled, b.v. fossiele brandstoffen worden verbrand om energie of biomassa te produceren die als voedsel of veevoeder wordt geconsumeerd.

Een circulaire economie streeft ernaar de waarde van producten, materialen en middelen zo lang mogelijk te behouden door ze aan het einde van hun gebruik in de productcyclus terug te brengen, terwijl het genereren van afval wordt geminimaliseerd.

De economie is volledig circulair als alle producten na hun gebruiksduur worden ingeleverd en volledig worden gerecycled. Het materiaal wordt vervolgens ingezet voor nieuwe, hoogwaardige producten. Hierbij blijft geen afvalmateriaal over.

Vandaag heeft de Europese Commissie het implementatieplan aangenomen voor de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie. Aan de hand van 10 indicatoren zal de voortgang van het plan gemonitord worden.

Share Button