De afgelopen jaren is het aantal boeken op vakgebieden zoals internationale bedrijfskunde, bedrijfsethiek en bedrijfscommunicatie exponentieel gegroeid. Veel van deze bijdragen noemen multinationale ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs) , en overheden als de centrale actoren in de samenleving. Toch behandelt vrijwel geen enkel boek op een systematische manier de interactie tussen deze spelers, en de gevolgen daarvan voor maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan bijvoorbeeld het milieu, arbeidsomstandigheden, en economische groei en herverdelingsvraagstukken.

Eindelijk is er nu een boek dat dit wel doet. Het boek ?International Business-Society
Management: linking corporate responsibility and globalization?, geschreven door Van Tulder samen met Van der Zwart stelt dat het proces van globalisering vanaf het begin van de jaren ?90 de traditionele rolverdeling tussen overheid, maatschappij en bedrijfsleven heeft geherdefinieerd.
De auteurs analyseren vervolgens de opkomst en ontwikkeling van de zogehete ?internationale onderhandelingssamenleving?, en bespreken daarbij de voornaamste conflicten tussen multinationale ondernemingen, NGOs en overheden over onder andere bloeddiamanten, kinderarbeid, olielekkages, voedselveiligheid, octrooien op HIV/AIDS medicatie en zaken doen in Birma.

Voortbouwend op hun ruime ervaring in onderzoek en onderwijs hebben de auteurs in hun boek uiteenlopende onderwerpen als reputatie, verantwoordelijkheid, internationale bedrijfsleven en overheidswezen, ethiek en aansprakelijkheid geÃÃ??ntegreerd tot een heldere en begrijpelijke tekst.
Sterke analyses worden geÃÃ??llustreerd met interessante casestudies. Dit maakt dat International Business-Society Management een boek is dat bij iedereen op de plank moet hebben staan die zich bezighoudt met bedrijfsethiek, reputaties, public relations, internationaal bedrijfsleven en strategie, internationale politieke economie, economische geografie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsaansprakelijkheid.

Specialisten op het vakgebied onderschrijven het belang van het boek:
?Een uitstekend boek over Issues Management, dialoog en bedrijfsreputatie. Het biedt veel meer dan ?enkele voorbeelden uit de geschiedenis? en verdient een plek op het bureau van iedereen die zich bezig houd met bedrijfscommunicatie.?
Tim van Kooten, Shell issue manager from 1994-2004

?Van Tulder met Van der Zwart hebben een intelligent en veelomvattend werk geproduceerd, dat goed onderlegd is in theorie en onderzoek. Vooral de focus van het boek op concurrentie and onderhandelingen tussen instituties, organisaties en individuen is erg lonend. Donna J. Wood, Ph.D., The David W. Wilson Chair in Business Ethics, University of Northern Iowa

?International Business – Society Management is een zeer ambitieuze en zeer succesvolle poging om de vakgebieden ?International Business? en ?Business and Society? te integreren. Het is nauwgezet, systematisch en veelomvattend, en toont kennis van een breed scala aan kennis. Het verdient een groot lezerspubliek.?
Stephen J. Kobrin, William Wurster Professor of Multinational
Management The Wharton School University of Pennsylvania

?Much has been written and asserted about the interactions of states, business, and economic globalization in the contemporary era, but too much of this literature has contained bald assertions regarding this new world of business and politics. Much of that literature has been influenced by ideological biases and has lacked adequate supporting evidence for its arguments. Now, in their path-breaking study, International Business ?Society Management: Linking Corporate Responsibility and Globalization, the authors, combine empirical analyses and ethical considerations to develop a conceptual framework entitled Societal Interface Management as a means to understand and guide business responsibility in the transformed world of the
twentieth-first century globalized international economy. This book should be required reading for business leaders and scholars of international relations. ?
Robert Gilpin, Professor of Public and International Affairs emeritus, Princeton University