Europa stemt in met het Nederlandse voorstel voor het tegengaan van handel in kostbare delfstoffen waarmee strijdgroepen en criminele bendes in conflictgebieden hun geld verdienen. ‘Een geweldig resultaat na jaren praten. Importeurs van goud, tin, tantaal en wolfraam zullen voortaan scherper toezien op waar hun grondstoffen vandaan komen. Zo kunnen zij helpen voorkomen dat mijnwerkers en omwonenden van mijnen door warlords worden onderdrukt, uitgebuit of erger,’ aldus minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vandaag in Brussel.

Tijdens het EU voorzitterschap is hard gewerkt om de Europese commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van Handelsministers op een lijn te krijgen. Het resultaat is vandaag gepresenteerd in een politiek akkoord, waarlangs de gedetailleerde wettekst van de zogenaamde Conflictmineralenverordening zal worden uitgewerkt. Ploumen: ‘Kern hiervan is dat ondernemingen van tevoren (laten) onderzoeken of deze grondstoffen worden geleverd door bedrijven die bijvoorbeeld in handen zijn van warlords. Met een tweeledig doel: dat ze afzien van aankoop en helpen om de omstandigheden te verbeteren. Deze wet verzwakt gewapende groepen en maakt producten duurzamer.’

Bij gesprekken van het afgelopen half jaar is door het Nederlandse voorzitterschap intensief overleg gevoerd met zowel vertegenwoordigers van het Europees Parlement en EU Commissaris Malmström als met ngo’s en het bedrijfsleven. ‘Het was polderen op Europees niveau. Soms is dat nog wat ingewikkelder dan in ons land. Maar de uitkomst, duidelijke eisen aan ondernemingen in de hele EU, is wat telt, aldus de minister.

Nu er een politiek akkoord is over de hoofdlijnen van de verordening  zullen de betrokken partijen zich de komende tijd buigen over de invulling daarvan. Naast deze Europese verordening is Nederland ook een van de initiatiefnemers van het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM). In het EPRM werken overheden, bedrijven en ngo’s samen om een einde te maken aan onbedoelde en ongewenste financiering van strijdgroepen en de daaruit voortvloeiende wantoestanden. Dat gebeurt door Europese ondernemingen een platform te bieden om uit te zoeken waar hun grondstoffen vandaan komen en in hoeverre die gemijnd zijn onder goede, conflictvrije omstandigheden. Een tweede doel is het direct verbeteren van de lokale situatie, bijvoorbeeld door training van mijnwerkers.

Redactie: de NGO’s ActionAid, SOMO en Cordaid vinden het akkoord een ‘waterig’ compromis, lees hun persbericht