ESAA partnernieuws

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus School of Economics (ESE) en Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling (Eurac) BV.

Executive Program ‘Corporate Social Responsibility’ 

Bedrijven en organisaties worden bewuster van de noodzaak een transparant en gericht beleid te voeren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het strategische MVO-beleid moet ervoor zorgen dat geformuleerde ambities en doelstellingen worden behaald. Het optimaliseren van zowel de maatschappelijke impact én de business case is hierbij een grote uitdaging.

Om het MVO beleid te formuleren en tot uitvoer te brengen is er vaak een MVO-manager aangesteld bij bedrijven en organisaties. De MVO-manager is een professional die verantwoordelijk is voor het MVO beleid, de uitvoering en de resultaten hiervan. Indien geen MVO-manager is aangesteld bij een bedrijf heeft een directielid dit onderwerp in portefeuille.

Het Executive Program Corporate Social Responsibility (CSR) van de Erasmus Universiteit heeft een leergang ontwikkeld voor deze MVO-professional. Tijdens de opleiding worden recente wetenschappelijke inzichten besproken en vertaald naar de praktijk. Ook wordt er aandacht besteedt aan ‘best practices’ en nieuwe ontwikkelingen in de praktijk. Afhankelijk van de opleidingsbehoefte kan men kiezen voor instroom in de CSR Management opleiding, de CSR Rapportage & Auditing opleiding of de integrale CSR opleiding waarin het hele MVO proces wordt behandeld.

De opleiding wordt modulair aangeboden, het geen betekent dat vrij uit de drie aangeboden modules gekozen kan worden.  De grootte van de groep is beperkt tot maximaal 20 deelnemers om interactie tussen de deelnemers en met de docenten / sprekers uit de praktijk mogelijk te maken. De samenstelling van de groep deelnemers is doorgaans heel divers in zowel branche als functie. Het schrijven van een paper kan, bij deelname aan minimaal twee modules, deel uit maken van de opleiding maar is niet verplicht. De paper staat veelal in het kader van een eigen onderzoek, een business case, beleidsplan of vertaalslag van een methodiek of richtlijn naar de eigen organisatie en/of keten. De paper wordt begeleid door één van de docenten van de opleiding.

Vooraanstaande academici, deskundigen en experts uit de praktijk delen hun kennis en ervaring met de studenten. Door het succesvol afronden van de CSR-opleiding van de Erasmus Universiteit heeft de MVO-professional handvatten, voor verdere verdieping en professionalisering van de functie.

Actueel nieuws

[smoothslider id=’7′]

Meer nieuws vanuit ESAA