De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zet een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er wordt namelijk een systeem ontwikkeld die de effecten van haar beleid op dit gebied inzichtelijker maakt. De RVO krijgt daarbij hulp van adviesbureau Empact, dat tijdens het tendertraject het beste aan de verwachtingen van de RVO bleek te voldoen.  

Met een multidisciplinair team van wetenschappers, IT-specialisten en MVO-deskundigen gaat Empact een Monitoring, Evaluatie en Leer-systeem (MEL) ontwikkelen, waarmee de RVO de effecten van haar beleid ter stimulatie van de MVO-inspanningen van subsidie- en financieringsontvangers kan meten. Op dit moment is het enkel zo dat organisaties die subsidie ontvangen zich dienen te committeren aan bijvoorbeeld OESO-richtlijnen en VN-mensenrechtenverdragen. In hoeverre hiermee daadwerkelijk de beoogde effecten worden bereikt is echter niet duidelijk, omdat dit nog niet gemeten wordt.

Met het laten ontwikkelen en in de tweede fase het in gebruik nemen het MEL-systeem, krijgt de RVO via een dashboard direct inzicht in de effectiviteit van haar inspanningen op dit gebied. Op deze manier kan het haar eigen beleid nog effectiever maken. Ook zal de RVO straks in staat zijn proactief en heel gericht organisaties te sturen en te helpen bij het verbeteren van hun prestaties. Martin de Jong, Founder van Empact, ziet dit als een logische stap: “We zien al jaren dat er steeds meer noodzaak komt om het daadwerkelijke effect van overheidsbeleid vast te stellen. Heel mooi dat RVO in deze beweging meegaat en ons het vertrouwen heeft gegeven om dit uit te voeren.”

Empact is een boutique management consulting bedrijf dat gespecialiseerd is in verbinden van MVO en organisatiedoelen. Empact stelt klanten hierbij met name in staat om zelfstandig hun beleid uit te voeren.