In 2017 is de vakprijs ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ geïntroduceerd. Hierbij bepaalt een jury samen met vakgenoten welke retailer in Nederland het beste presteert op het gebied van duurzaamheid. De jury  had dit jaar een speciale focus op circulaire concepten en vonden het opvallend dat zowel nieuwe als meer traditionele spelers steeds vaker de weg vinden naar dit duurzame model. Uiteindelijk zijn er drie retailers genomineerd, namelijk: Ekoplaza, Bever en Auping. De winnaar van de titel ‘ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ 2022-2023 wordt bekendgemaakt op 13 oktober tijdens het ABN AMRO Retailer of the Year Gala. De winnaar van de prijs wordt voor vijftig procent bepaald door het juryoordeel en voor vijftig procent door de stem van het publiek tijdens de categorie uitreiking.

Tijdens het juryoverleg droeg ieder jurylid een aantal kandidaten aan, die worden beoordeeld op vier criteria:

  1. In hoeverre is duurzaamheid opgenomen in de visie en strategie (incl. korte en lange termijndoelen) en welke verantwoording wordt hierover afgelegd (website, jaarverslag, etc.)?
  2. In hoeverre wordt er gekozen voor een duurzaam assortiment en/of duurzame keten?
  3. In hoeverre krijgt de klant een goed gevoel bij het product? Hoe gaat de klant duurzaam om met je product? Wordt er bewustwording gecreëerd bij de klant?
  4. Hoe gaat het bedrijf om met afval, energie- en watergebruik?

De jury bestaat uit afgevaardigden van ABN AMRO, MVO Nederland, Fairtrade Nederland, Zeeman, Yoghurt Barn en Q&A.

Genomineerden

Ekoplaza werd genomineerd wegens de intrinsieke motivatie om de keten aan te pakken en een biologisch assortiment aan te bieden. Verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid zit voor dit bedrijf in de genen. De supermarkt probeert samen met partners en boeren proactief het businessmodel te verduurzamen.

Outdoorspecialist Bever is een voorloper en heeft de afgelopen tijd de leiding genomen om uitstroom van outdoorkleding beter te organiseren. Mede dankzij een eigen recycleproces, hoge designprincipes en repairservices inspireren zij klanten en medewerkers duurzamere keuzes te maken.

De derde nominatie is Auping, dat volgens de jury circulariteit en duurzaamheid ademt. Dit komt tot uiting in diverse samenwerkings­overeenkomsten en volop inspiratie richting de klant. Auping is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat zich heeft ontwikkeld richting de nieuwe economie vanuit een oude situatie.