Alle 29 grote vervuilers hebben een klimaatplan bij Milieudefensie ingeleverd. De milieuorganisatie had om de plannen gevraagd, omdat de rechter in de historische klimaatzaak tegen Shell bepaalde dat vervuilende bedrijven een grote verantwoordelijkheid dragen in het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering.

In de afgelopen drie maanden zijn er veel gesprekken gevoerd tussen Milieudefensie en de bedrijven. Een eerste indruk: veel kennis ontbreekt als het gaat om hun volledige C02-uitstoot. Milieudefensie Directeur Donald Pols: ¨We schrikken niet snel meer, maar dit hadden we niet verwacht. Sommige bedrijven zijn begonnen aan hun groene huiswerk, andere hebben niet eens in kaart hoeveel huiswerk er op stapel ligt.¨

Parijsdoelen

Omdat alle grootvervuilers een klimaatplan hebben ingeleverd, laten ze zien klimaatverandering serieus te nemen. Maar, dit is slechts een begin. Want in een goed klimaatplan moet in elk geval staan hoe het bedrijf 45% C02-reductie realiseert voor 2030. ¨De klimaatplannen laten we nu kritisch doorrekenen om te kijken of bedrijven op koers liggen met de internationale klimaatafspraken¨, aldus Pols.

De olifant in de kamer

Om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, moeten bedrijven naar álle C02-uitstoot kijken. Campagnemedewerker Ilana Cukier: ¨Veel bedrijven kijken alleen naar de uitstoot uit eigen fabrieken en kantoren. Als je echt groene stappen wil maken, moet je verder kijken dan de zonnepanelen op het bedrijfspand.¨ De uitstoot die ze veroorzaken door grondstoffen in te kopen en producten te verkopen, (scope 3) is de olifant in de kamer. ¨Om dat aan te pakken, moet het roer om¨, aldus Cukier.

Miljardensteun

Voor de 29 bedrijven op de lijst ligt er ook een morele vraag. Pols: ¨Hoeveel alarmerende rapporten hebben de CEO´s nog nodig voor ze hun oogkleppen afdoen?¨ Ruim een half miljoen Nederlanders leven op dit moment in energiearmoede. ¨Ze doen een dikke trui aan en zitten letterlijk in de kou, terwijl grote vervuilende bedrijven gevaarlijke klimaatverandering veroorzaken én miljarden aan subsidies opslurpen. Daarom zeggen wij: geen overheidsgeld naar grote bedrijven zonder toekomstbestendig klimaatplan.¨

Geen tijd te verliezen

Het klimaat heeft haast. In 2030 moet de uitstoot gehalveerd zijn, willen we de opwarming van de aarde nog kunnen keren. Cukier: ¨Vervuilende bedrijven moeten een marathon voor het klimaat lopen om hun achterstand in te halen, maar we zien nu dat ze hooguit een sprintje trekken. Daarmee halen ze de eindstreep niet op tijd.¨

Klimaatcrisis-Index

Medio juni komt het wetenschappelijk onderzoeksbureau NewClimate Institute met een onafhankelijk onderzoek naar de klimaatplannen van alle 29 bedrijven. Dan wordt duidelijk of ze daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid nemen voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Het instituut doet ook onderzoek op basis van openbare documenten. De resultaten zet Milieudefensie in een lijst, de Klimaatcrisis-Index.

Met werknemers in gesprek

Lokale klimaatgroepen van Milieudefensie gaan de komende weken in gesprek met werknemers van de 29 bedrijven om hun mening te peilen. ¨Alleen een bedrijf met een klimaatplan is toekomstbestendig, want voor vervuilende bedrijven is straks geen plaats meer in een klimaatneutrale wereld. Daarom is een groen plan ook van belang voor de werknemers die hun werk graag behouden¨, aldus Donald Pols.

Foto: Milieudefensie