Eerste Maatschappelijk Jaarverslag van Ministerie van EZ

Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan duurzame economische groei. In het Maatschappelijke Jaarverslag 2004, getiteld `EZ van binnen en buitenÃ??, staat te lezen hoe het ministerie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid invult en hoe EZ daarbij de omgeving betrekt. EZ doet hiermee `een boekje openÃ?? over de belangrijkste beleidsprestaties in 2004 en de manier waarop EZ zich open stelt voor signalen van externe organisaties.

Speciale aandacht is er voor de mensen die samen het ministerie vormen. Kernbegrippen hierbij zijn enthousiasme, externe oriëntatie, gezondheid, motivatie en integriteit. De milieueffecten van de bedrijfsvoering worden apart beschreven evenals de begroting op hoofdlijnen.
Het is de eerste keer dat EZ op deze wijze inzicht geeft in de werkwijze. Over de `harde resultatenÃ?? van beleid en de daarvoor aangewende middelen leggen de bewindspersonen van EZ verantwoording af aan het Parlement, samengevat in het
VBTB-verslag.

Share Button