Speciale aandacht is er voor de mensen die samen het ministerie vormen. Kernbegrippen hierbij zijn enthousiasme, externe oriëntatie, gezondheid, motivatie en integriteit. De milieueffecten van de bedrijfsvoering worden apart beschreven evenals de begroting op hoofdlijnen.
Het is de eerste keer dat EZ op deze wijze inzicht geeft in de werkwijze. Over de `harde resultatenÃ?? van beleid en de daarvoor aangewende middelen leggen de bewindspersonen van EZ verantwoording af aan het Parlement, samengevat in het
VBTB-verslag.