Een kleine mijlpaal voor de innovatieve grondstof Kaumera: voor het eerst heeft een lading de fabriek in Zutphen verlaten. Het gaat om twintigduizend liter die als biostimulant wordt ingezet.

De Aquatech Innovation Award, de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water, de verwachtingen waren vorig jaar al hooggespannen over de grondstof die uit Nereda-slibkorrels wordt gewonnen. Maar geleverd was Kaumera toen nog niet. Dat gebeurde afgelopen donderdag voor het eerst, toen een vrachtwagen met twintigduizend liter de Grondstoffenfabriek van waterschap Rijn en IJssel in Zutphen verliet.

Biotechnologiebedrijf Chaincraft is de afnemer van de lading. Koppert Biological Systems gaat de grondstof bewerken, zodat deze kan worden gebruikt voor een grote veldtest bij een landbouwbedrijf. De geleverde Kaumera wordt ingezet als biostimulant: een bemestingsproduct waarmee bepaalde eigenschappen van planten kunnen worden verbeterd. Daarvoor is de grondstof volgens bepaalde specificaties geproduceerd.

Bijzondere eigenschappen

Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori en is een duurzaam alternatief voor chemische stoffen. Het product kan bijvoorbeeld worden gebruikt als coating voor zaden en mestkorrels of als lijm- en bindmiddel. De geleiachtige substantie heeft bijzondere eigenschappen; zo kan water worden afgestoten maar ook vastgehouden.

Het is een bijproduct van de Nereda-technologie, die bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen wordt toegepast. Om de grondstof uit slibkorrels te winnen, is vorig jaar een speciale installatie gebouwd. De bedoeling is om op jaarbasis driehonderd ton te produceren.

Tweede fabriek

Bij de innovatie werken diverse partijen nauw samen: Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, kenniscentrum STOWA en biotechnologiebedrijf ChainCraft. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt nu een tweede fabriek in Epe, die naar verwachting dit voorjaar klaar zal zijn. Hier zal gezuiverd rioolwater uit de gemeente Epe worden gebruikt om Kaumera te produceren.