E-commercebranche scherpt ambities aan voor duurzame verpakkingen

Als eerste sector in Nederland formuleerde de e-commercebranche in 2015 doelen voor het verduurzamen van verpakkingen. Bedrijven hebben sindsdien grote stappen gezet. Aandacht voor duurzame verpakkingsmaterialen is de norm geworden. Samen met de branche werkt Thuiswinkel.org nu aan nieuwe brancheverduurzamingsplannen waarin de ambities voor duurzame verpakkingen nog verder worden aangescherpt.

Uit een rondgang van Thuiswinkel.org onder de leden blijkt dat veruit het grootste gedeelte van de kartonnen dozen gemaakt is van gecertificeerd of gerecycled karton. Daarnaast werken steeds meer bedrijven met gerecycled plastic en dunner plastic. Ook gebruiken steeds meer online retailers verpakkingsmachines die ervoor zorgen dat de verpakkingsgrootte veel beter aansluit op het verpakte artikel. Op dit moment voert Thuiswinkel.org een onafhankelijke monitor uit om te verifiëren wat de stand van zaken is op het gebied van verpakken.

Nieuwe doelstellingen

Natuurlijk is er nog altijd ruimte voor verbetering. We willen graag naar een toename van gerecycled plastic, en betere consumentenvoorlichting over hoe het verpakkingsmateriaal goed gescheiden kan worden. Ook zullen de mogelijkheden tot hergebruik van verpakkingen, weglaten van verpakkingen en betere verpakkingsdichtheid verder worden onderzocht.

De nieuwe doelstellingen worden opgenomen in nieuwe brancheverduurzamingsplannen voor 2018-2022. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is aangewezen als de partij die de verduurzamingsplannen toetst. Zo levert de e-commercebranche ook een actieve bijdrage aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij Nederland tot de Europese koplopers behoort.

Share Button