Afgelopen week werd het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen opgericht, met Prof. dr. Johan Wempe als directeur. Volgens het Nederlandse bedrijfsleven moet het Kenniscentrum de functie krijgen van netwerk, platform en autoriteit voor uitwisseling van de inhoud en het voeren van de dialoog op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Uit nieuwe onderzoeken over de stand van zaken van MVO in het bedrijfsleven komt nadrukkelijk naar voren dat MVO geen modegril is, maar overal om ons heen nadrukkelijk aanwezig is. Toch is niet alles koek en ei. Uit de opmerking van Jan Hoijtink van het Nederlands Initiatief voor Duurzaam Ondernemen (NIDO) blijkt dat er nog het een en ander moet gebeuren: -Instrumenteel zijn de producten wel in orde, maar emotioneel niet. Ze doen te weinig aan goede marketing. Dat er verkoop is, is een mirakel. Want de stap voor de gewone consument is gewoon nog heel erg groot.’

Op basis van een enquête onder ruim tachtig topmanagers uit het Nederlandse bedrijfsleven is een brief aan Wempe opgesteld. Op de vraag of MVO over vijf jaar een onmisbare component van de corporate repu-tatie van hun onderneming is, zegt 82 procent van de ondervraagde topmanagers dat ze het daar mee eens zijn. Wordt MVO ook steeds belangrijker, omdat het strategische toegevoegde waarde voor een bedrijf creeert? 93,4 Procent van de managers is het daar mee eens. Maar hebben ondernemingen, die zich niet actief met MVO bezighouden, op den duur ook geen bestaansrecht meer? 60 Procent is het daar mee eens.

Een onderzoek, uitgevoerd door inc-21, naar de stand van zaken met betrekking tot MVO onder 25 blue chips AEX genoteerde bedrijven en de grootste 25 niet beursgenoteerde ondernemingen (analyse van jaarverslagen, websites en overige publieke verslaglegging ) levert ook een conclusie op: 90 procent van de onderzochte ondernemingen houdt zich bezig met MVO. MVO is daarmee niet langer hot; it is every-where, aldus Gijs ten Kate van inc-21. 68 Procent van de AEX ondernemingen doet meer dan een gemiddelde inspanning tegen 20 procent van de niet beursgenoteerde ondernemingen. Bedrijven in de schijnwerpers vertonen een grotere duurzame inspanning en communiceren er ook meer over. 64 Procent van de ondernemingen met business-to-consumer activiteiten in hun portefeuille doen meer dan gemiddelde inspanning tegen 16 procent van ondernemingen met business-to-business activiteiten Ze doen het dan misschien wel, maar er iets over zeggen vinden ze lastig. 45 procent van de onderzoch-te ondernemingen communiceert onvoldoende over MVO en kapitaliseert hiermee niet afdoende op de inspanning, aldus Ten Kate.

Motivaction deed met zijn mentality-onderzoek (maatschappelijke ontwikkelingen 1997-2004) ook een duit in het zakje. Want wat vinden consumenten nu van de inspanningen van de bedrijven? Bedrijven en bedrijfstakken zijn nu hard bezig om ervoor te zorgen dat we in een gezonde en leefbare omgeving kunnen wonen. Met deze stelling is 49 procent het (helemaal) oneens. En 25 procent is het er (helemaal) mee eens.
Op de vraag of je als consument invloed kunt uitoefenen op de mate waarin een bedrijf zich verantwoordelijk gedraagt, zegt 51 procent: (helemaal) mee oneens. 33 Procent is het er wel (helemaal) mee eens. Op de vraag of de consument het afgelopen jaar een maatschappelijk verantwoord bedrijf heeft gesteund, zegt 22 procent dat ze dit daadwerkelijk gedaan heeft. 13 Procent heeft het wel overwogen maar niet gedaan en 66 procent heeft het niet eens overwogen.

Op de vraag in welke organisaties ze vertrouwen hebben reageren de 1.241 respondenten ook duidelijk: vakbonden en vakverenigingen kunnen rekenen op het meeste vertrouwen: 57 procent heeft (veel) vertrouwen en 36 procent geen vertrouwen in deze clubs. 8 Procent weet het niet. Dan volgen de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) met 49 procent vertrouwen en 37 procent geen vertrouwen. De Verenigde Naties kan eveneens rekenen op het vertrouwen van 49 procent, maar 40 procent heeft geen vertouwen. De nationale overheid komt niet verder dan 29 procent vertrouwen en 63 procent geen vertrouwen. Internationale bedrijven scoren nog slechter met 28 procent (veel) vertrouwen) en 54 procent (geen vertrouwen). Alleen de pers en de media scoren nog slechter met 27 procent vertrouwen en 62 procent geen vertrouwen. Het Kenniscentrum MVO gaat op 1 april van start op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Wempe zegt dat het zijn ideaal is om eerst de behoeften verder te inventariseren om daarna dit najaar met zo n 100 partners echt initiatieven te gaan lanceren. Die groep zou in de toekomst misschien kunnen uitgroeien tot zo’n 1.000 tot 1.500 partners. In het buitenland zijn op dat gebied al goede voorbeelden te zien. Zijn Kenniscentrum is in die zin uniek, omdat ngo’s, overheid en bedrijfsleven nu samenwerken.