Ingeborg Niestroy kent het Nederlandse duurzaamheidsbeleid op haar duimpje. Vanuit haar functie als secretaris-generaal van de Europese Vereniging van Duurzaamheidsraden (EEAC) vergelijkt ze het duurzaamheidsbeleid van verschillende Europese landen. ‘Verduurzamen, geen enkel land heeft zo’n mooi woord om aan te duiden waar het bij duurzame ontwikkeling om gaat: een proces met een verschuivend eindpunt. Nederland heeft het objectief gezien absoluut in de kaarten in handen om Europa’s koploper te zijn. Aan goede ideeën geen gebrek, aan organisaties die zich met duurzaamheid bezighouden ook niet. Nederland leidt vooral onder versnipperd beleid, en gebrek aan strategie.’
Of een duurzaamheidsministerie een oplossing biedt? ‘Dat is geen wondermiddel. Wat nodig is, is commitment op lange termijn van politieke leiders en goede mechanismen voor horizontale en verticale coördinatie. Duurzame ontwikkeling raakt aan vele beleidsterreinen; een enkel ministerie kan nooit een oplossing bieden.’

Lees het volledige verslag via de link.