In Kopenhagen moeten tussen 7 en 18 december afspraken worden gemaakt over een nieuw wereldwijd klimaatverdrag als opvolger van het Kyoto-protocol. Driekwart van respondenten hecht met name veel belang aan heldere en ambitieuze CO2 reductiedoelen voor geïndustrialiseerde landen en duidelijkheid wat grote opkomende economieën gaan doen om hun uitstoot te beperken. China en de Verenigde Staten hebben weliswaar eindelijk concrete getallen voor de vermindering van hun emissies bekendgemaakt. Maar er is ook teleurstelling over hun bod, zo bleek eind vorige maand.

Naast het feit dat de verwachtingen laag zijn, lijken de spelmakers ook niet veel belang te hechten aan wereldwijde klimaatmaatregelen. “In plaats daarvan willen duurzame ondernemers dat de Nederlandse overheid vooral zelf het bedrijfsleven meer dwingt tot klimaatmaatregelen”, zegt Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, die dit als één van de opmerkelijkste conclusie van de barometer bestempelt. Zo vindt ruim driekwart (76%) dat de overheid meer verplichtingen moet opleggen om CO2 reductiedoelstellingen te realiseren. Bovendien vindt ruim driekwart dat het aantal bedrijven dat verplicht moet deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem moet worden uitgebreid, en vindt 63% dat de overheid bedrijven moet dwingen om de CO2-footprint van hun producten te publiceren. Een meerderheid denkt dat de uitkomst van Kopenhagen geen invloed zal hebben op hun eigen bedrijfsvoering, terwijl slechts 25% van de respondenten Kopenhagen als een ‘ver-van-mijn-bed-show’ ziet. “Opvallend is dat zo’n 80% verwacht dat er meer overheidsverplichtingen zullen volgen na Kopenhagen”, aldus Van den Berg.

Uit de barometer blijkt verder dat de ondervraagde spelmakers niet zitten te wachten op een uitkomst waarbij rijke landen als Nederland klimaatmaatregelen in ontwikkelinglanden gaan financieren. Ook aan corrigerende maatregelen richting landen die het klimaatakkoord niet accepteren hechten ze weinig belang.

Commercieel gezien zien ze wel mogelijkheden de klimaattop uit te nutten: 62% vindt de top in Kopenhagen een goed moment om hun duurzame producten en diensten onder aandacht te brengen. Klaas van den Berg: “Ondanks uitdagende economische omstandigheden blijft klimaatverandering hoog op de agenda staan. Bedrijven moeten voldoen aan steeds strenger wordende regels voor CO2-uitstoot. Menig bedrijf heeft te maken met de financiële gevolgen en administratieve rompslomp die voortvloeit uit het Europese CO2-emissiesysteem. Maar slim inspelen op klimaatbeheersing kan bedrijven ook geld opleveren.”

De barometer meet per kwartaal de impact van de economische crisis op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. De grootste groep bedrijven (71%) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de crisis. De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een lange termijn strategie. Van de onderzochte bedrijven heeft ruim een vijfde besloten zich vanwege de crisis meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Zij geven in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert, en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen. Ook kostenbesparing vormt een belangrijke reden. Deze groep ziet in dat duurzame projecten een onderscheidend vermogen en economische waarde hebben. Slechts 7% heeft naar aanleiding van de crisis duurzaamheidinitiatieven verminderd of stopgezet.

Het lukt bedrijven die een duurzaam profiel hebben in veel gevallen maar niet in om duurzaamheiddoelstellingen te integreren in bedrijfseconomische doelen. Slechts 19% van de onderzochte bedrijven heeft wel eens een analyse uitgevoerd van welke duurzaamheidinitiatieven de komende vijf jaar financiële impact zullen hebben op de aandeelhouders- of bedrijfswaarde. En 36% heeft bedrijfseconomische doelen gekoppeld aan hun duurzaamheidstrategie. Daarnaast heeft een vijfde (20%) CO2 reductiedoelstellingen opgenomen in het beloningsbeleid van de organisatie. “Daarmee zien we dat bedrijven nog worstelen om hun duurzaamheiddoelstellingen concreet te vertalen in dagelijkse aansturing en waardering”, aldus Klaas van den Berg. “Het blijft een grote uitdaging voor ondernemers om duurzaamheid concreet en tastbaar te maken voor alle medewerkers.”