Ondernemingen die  internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), kunnen zich op een positieve manier onderscheiden, vindt 70 procent van de ondernemers.  Dat blijkt uit een enquête onder ruim 200 MKB’ers die Intromart GFK in opdracht van ontwikkelingsorganisatie ICCO hield. ICCO directeur Marinus Verweij: “ Dit bevestigt dat steeds meer MKB’ers duurzaam ondernemen als vanzelfsprekend zien. Een derde van de ondernemers denkt zelfs dat ondernemingen die IMVO negeren, niet zullen overleven.”

Imago
Ruim 60 procent van de geënquêteerden ziet in IMVO kansen voor het eigen bedrijf. Meer dan de helft van de ondernemers wil  de komende drie jaar meer aan duurzaam ondernemen gaan doen. Hiermee kan je je positief onderscheiden van concurrenten,  aldus ondervraagden en het is goed voor je imago. Verweij:” ICCO ziet kansen om  IMVO nog verder in het bedrijfsleven en ondernemen te verankeren. Daarom gaan wij de samenwerking aan met het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid. Zo kunnen we vernieuwend werken aan een duurzame toekomst.”

In de genen
De helft (51 procent) van de bedrijven die al IMVO  toepast  doet dit omdat het hoort  bij de kernwaarden van het bedrijf. Andere belangrijke redenen zijn: betere wereld, motivatie werknemers en imagokansen. Verweij: “IMVO zit vaak echt in de genen van een bedrijf. Dat onderschrijft de uitkomst dat 66 procent van de ondervraagden aangeeft dat IMVO even belangrijk blijft, ook als het financieel even tegen zit.” Ondernemers met oog voor eerlijk en duurzaam produceren zijn verder beduidend  positiever over de toekomst van hun bedrijf en van hun sector, dan ondernemers die niet aan IMVO doen.

ICCO Investments
ICCO stimuleert ondernemen op een duurzame en sociale manier in ontwikkelingslanden. In 44 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika via lokale partnerorganisaties die bijdragen aan een menswaardig bestaan en een stevige lokale economie. ICCO levert Nederlandse en lokale ondernemers toegang tot kennis, een uitgebreid partnernetwerk en financiële bronnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Via investeringsmaatschappij ICCO Investments participeren we in ondernemingen met goede, sociale (en groene) businessplannen in ontwikkelingslanden.

 Lees meer over het IMVO onderzoek…