Blauwe Netten is een overkoepelend platform binnen de drinkwatersector op het gebied van inkoop, duurzaamheid en circulariteit. Een platform dat onder begeleiding van MVO Nederland, zich richt op toepassing van innovaties, dat bestaande initiatieven aanvult en versterkt. Bij de start in maart 2018 benoemden de Nederlandse drinkwaterbedrijven drie projectthema’s waarmee ze allemaal aan de slag zijn gegaan. Deze drie thema’s zijn in een bijeenkomst vorige week herbevestigd voor 2019. Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML heeft zich 24 januari jl. aangesloten. Daarmee zijn alle drinkwaterbedrijven in Nederland nu onderdeel van dit initiatief. 

Thema’s

De drie thema’s zijn: grondstoffenpaspoort, energie en duurzame alternatieve chemicaliën. Het grondstoffenpaspoort bestaat uit een eenduidige methodiek voor de infrastructuur in de drinkwatersector. Zo kunnen de drinkwaterbedrijven later – onder andere – de afvalstromen verminderen of beter: hergebruiken. Bij het thema energie richtten de drinkwaterbedrijven zich eerst op de verdere verduurzaming van ons eigen energieverbruik door duurzaam inkopen, duurzaam opwekken en efficiëntere distributie van het drinkwater. Tot slot zetten alle drinkwaterbedrijven in op het verduurzamen van de hulpstoffen die zijn inkopen voor het drinkwaterzuiveringsproces.

Voorbeelden 

De eerste concrete voorbeelden zijn bij drinkwaterbedrijf Oasen al te zien. In het productieproces in één zuiveringsstation al overgestapt van zwavelzuur naar het gebruik van CO2. Dit heeft een veel minder grote milieubelasting dan zwavelzuur. Dat gaat Oasen ook op andere plekken toepassen, want het werkt goed in de praktijk. Ook wil Oasen met zoveel mogelijk bedrijven samen natroloog inkopen, een base die gebruikt wordt bij het ontharden van drinkwater. Als kleine verbruiker bundelt het bedrijf nu de krachten met de andere drinkwaterbedrijven om zo met elkaar duurzaam in te kunnen kopen.

De opgedane ervaringen delen alle drinkwaterbedrijven met elkaar, zodat innovatie sneller vorm krijgt. Zo gaat Oasen bijvoorbeeld het komend jaar verdere stappen zetten met circulair inkopen door alle leveranciers van leidingmateriaal om een grondstoffenpaspoort te vragen. Jaarlijks schaffen de tien drinkwaterbedrijven voor circa 60 miljoen Euro aan leidingmaterialen aan bij 13 leveranciers.