Van Eetvelt: “Ignace Wils, Halina Bletek en hun team tonen aan hoe kmo’s een innovatief en duurzaam bedrijfsbeleid kunnen voeren zonder in te boeten op rendabiliteit.” De UNIZO-topman waarschuwde er ook voor duurzaam ondernemen niet te verengen tot één label of systeem: “hoe breder duurzaam ondernemen gedragen wordt, hoe groter de impact. Duurzaamheidscriteria mogen bepaalde labels of marktspelers daarom nooit bevoordelen op basis van subjectieve gronden.” UNIZO vraagt de overheden daartoe te waken over de procedures bij openbare aanbestedingen. Het aandeel overheidsinvesteringen in de economie bedraagt 11% van het BBP. Kmo’s mogen bij aanbestedingen niet uit de boot vallen omdat ze niet over een juiste MVO-label beschikken, stelt de ondernemersorganisatie. UNIZO werkt al jaren rond maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Drukkerij Wils is één van de kmo-deelnemers aan het UNIZO-project MVO Loont. Daarbij licht de UNIZO-MVO-adviseur de MVO-inspanningen door. Op basis daarvan stelt hij een MVO-actie voor, in het geval van drukkerij Wils de opmaak van een duurzaamheidsverslag. Twee derde van de kmo’s die MVO-projecten ontwikkelen of steunen, communiceert er niet over, zo blijkt uit een recente UNIZO-peiling.
UNIZO noemt de keuze van drukkerij Wils een duurzaamheidsverslag te ontwikkelen de juiste keuze. Duurzaam ondernemen is immers een realistische bundeling van de verschillende ontwikkelingen inzake MVO de jongste jaren. Het is ook een strategisch belangrijke keuze voor een kmo-bedrijf om de eigen inspanningen inzake duurzaam ondernemen in kaart te brengen en publiek te maken. Zowel de gemeenten als de provincies, de Vlaamse overheid en de federale werken immers meer en meer aan duurzaamheidscriteria bij openbare aanbestedingen. Wie niet duurzaam onderneemt, heeft dus een achterstand in de competitie om openbare aanbestedingen binnen te halen. UNIZO waakt er in elk geval over dat duurzaamheidscriteria niet leiden tot competitieve voordelen voor bepaalde labels of bepaalde marktspelers op subjectieve gronden.
Europa over duurzaam ondernemen
Ook de Europese Commissie wil duurzaam ondernemen niet beperkt zien tot één label. In de ‘Mededeling betreffende Fair Trade en andere duurzame handelsinitiatieven’ van 5 mei stelt de Europese Commissie dat duurzaamheidinitiatieven essentieel vrijwillige, dynamische initiatieven zijn die zich ontwikkelen in samenhang met een maatschappelijke keuzen en de vraag van de consumenten. De Europese Commissie meent ook dat zij geen rol te spelen heeft in het rangschikken of reguleren van criteria die verband houden met deze privé-initiatieven of betreffende hun relevantie op het vlak van doelstellingen ivm duurzame ontwikkeling. Het document bevat ook een tekst over aanbestedingen: overheden die duurzaam willen aanbesteden mogen niet verwijzen naar specifieke labels maar mag in de technische specificaties relevante criteria definiëren.
UNIZO-project MVO Loont
Binnen het project MVO Loont helpt UNIZO kmo’s een beleid inzake duurzaam ondernemen verder te ontwikkelen. De verbeteractie kan gaan over duurzaam ondernemen, stakeholdermanagement, personeels- en milieubeleid, de relatie kmo-omgeving en de maatschappelijke verwachtingen. Om de actie uit te voeren, kan de kmo-ondernemer rekenen op maximum 7.500€ subsidie van Europa. MVO Loont schenkt ook extra aandacht aan de bekendmaking van de MVO-inspanningen; aan de medewerkers, maar ook aan de klanten en de omgeving. Immers, twee derde van alle ondernemers die MVO-projecten ontwikkelen of steunen, communiceert er niet over, zo blijkt uit een UNIZO-peiling.
UNIZO en duurzaam ondernemen
UNIZO werkt al jaren rond maatschappelijk verantwoord ondernemen in kmo’s. De ondernemersorganisatie ontwikkelde in 2005 al een praktische MVO-gids voor de kmo: ‘Een maatschappelijk verantwoorde ondernemer is een sterkere ondernemer’. Daarnaast organiseerde UNIZO MVO-workshops voor kmo’s. Begin vorig jaar publiceerde UNIZO in samenwerking met het Centrum voor Economie en Ethiek het boek ‘Pioniers in maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Dat is opgebouwd rond gesprekken met 9 pioniers in MVO.